5 maart 2024

Innovatieprijs Avans voor project voor autistische student

BREDA | NIEUWS | Het project waarbij studenten met autisme bijgestaan worden door medestudenten is bekroond met de Innovatieprijs 2012 van Avans Hogeschool. Dat is bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag in het Chassé Theater in Breda.

Ook een project waarbij studenten vanaf het eerste jaar zelfstandig onderzoek doen viel in de prijzen. In totaal waren er veertig projecten genomineerd voor de Innovatieprijs en dat laat volgens juryvoorzitter Rien Brouwers zien dat er binnen de hogeschool oog is  voor onderwijsvernieuwing van onderop. Dit jaar waren er voor het eerst twee categorieën, voor projecten binnen een academie en voor academieoverstijgende projecten.

Het project ‘student ondersteunt student’ valt onder de noemer academieoverstijgend. Het plan is ontstaan binnen de Academie voor Technologie van Gezondheid en Milieu waar de laatste jaren een stijging van het aantal studenten met een stoornis in het autistisch spectrum was waar te nemen.

Studenten sociale studies die zich in het vierde jaar toeleggen op psychiatrie ontwierpen een gerichte training voor belangstellende studentbegeleiders. De basistraining bevat onder meer relevante kennis over autisme, zoals het feit dat autistische studenten veel moeite hebben met het bewaren van overzicht over hun studieopdrachten en het maken van een goede planning. Ook het opnemen en verwerken van nieuwe informatie in een nieuwe situatie levert vaak problemen op.

Studenten met een autismestoornis ervaren de ondersteuning door een ‘maatje’ als heel positief en sterkt hen in het zelfvertrouwen. En dat draagt er toe bij dat het risico op uitval wordt teruggedrongen. Een ander effect van deze aanpak is dat studenten met een autisme sneller over hun schroom heenstappen en er openlijk voor uitkomen dat ze soms een steuntje in de rug nodig hebben. Een studiebeperking is nu minder een taboe.

Zelfstandig onderzoek

De tweede Innovatieprijs 2012 gaat naar het project ‘Kritisch en creatief denken in Kenniskring’ van de Academie voor Marketing. Het is een actieve leervorm waarbij studenten een leervraag formuleren binnen een thema, zelfstandig onderzoek doen en de resultaten met elkaar en met de docent delen. Het in eerste instantie bedacht om studenten vanaf het eerste jaar te leren onderzoeken. Daarnaast heeft het als doel dat studenten actuele kennis opbouwen, kritisch leren denken en een eigen onderbouwde mening kunnen vormen in plaats van te reproduceren.

De eisen die aan de onderzoeken zijn gesteld, worden per blok hoger gedurende vier jaar. Ook werken de studenten steeds zelfstandiger. Onderzoeken is volgens de initiatiefnemers een belangrijke vaardigheid die studenten op tijd en goed moeten aanleren. Bij veel studies beginnen studenten pas aan een compleet onderzoek in de afstudeerfase. Met ‘Kenniskring’ leren studenten vanaf het eerste studiejaar alle basisvaardigheden aan voor het doen van goed onderzoek.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel