14 juni 2024

Osse basisschool in actie voor illegale leerling

OSS | NIEUWS | – De John F. Kennedyschool in Oss komt in actie voor een leerling van deze school, afkomstig uit een gezin dat illegaal in Nederland verblijft. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Het gezin had tot voor kort een verblijfsvergunning omdat het in eigen land (Burundi) levensgevaarlijk was. Maar omdat de situatie in Burundi nu weer veilig wordt geacht moet het gezin van de Nederlandse overheid het land verlaten. Volgens de vader is het echter nog steeds onveilig en hij heeft daarom opnieuw asiel aangevraagd.

De advocaat van het gezin laat in het Brabants Dagblad weten dat de beslissing over die aanvraag wel vijf maanden kan duren. Het gezin heeft twee kinderen. De oudste, een meisje van vijf, zit in groep 2 op de John F. Kennedyschool. De school hoopt met haar actie te bereiken dat het gezin voorlopig in Oss kan blijven.

Het gezin verblijft dan wel illegaal in ons land door het intrekken van de verblijfsvergunning, kinderen hebben ook dan recht om onderwijs te volgen. Dat is gebaseerd artikel 28 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Kinderen die illegaal in Nederland verblijven vallen dus ook onder de Leerplichtwet en dat betekent dat ze zelfs verplicht zijn om onderwijs te volgen. Scholen ontvangen ook voor illegale kinderen een bekostiging van de overheid.

Recht op onderwijs

Voor illegale kinderen is er zelfs een eigen onderwijsnummer omdat anders de uitkering van de bekostiging een probleem zou zijn. Bij de invoering van dat nummer in 2003 is er door verschillende partijen op gehamerd dat het recht op onderwijs voor illegale kinderen gegarandeerd moet worden. De CDA fractie merkte bij de behandeling van het wetsvoorstel over het onderwijsnummer onder meer het volgende op.

“De leden van de CDA-fractie onderschrijven van harte dat elk leerplichtig kind recht heeft op onderwijs. Daarbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen van ouders die legaal of illegaal in ons land verblijven. Kinderen mogen niet de dupe worden. Het is immers belangrijk dat een kind wordt voorbereid op zijn rol in de samenleving, waar ter wereld dat ook is. Het onderwijs vervult daarin, naast het gezin en andere instituties, een belangrijke vormende en voorbereidende rol.”

Geen opsporingsinstantie

Ook benadrukte de CDA-fractie: “Het onderwijsbeleid voor illegale kinderen heeft onmiskenbaar relaties met het vreemdelingenbeleid, maar de leden van de CDA-fractie hechten eraan te benadrukken dat scholen niet de rol hebben van opsporingsinstantie. Daarom onderschijven zij het belang dat het onderwijsnummer niet gebruikt wordt om illegale kinderen op te sporen.”
Toenmalig minister Maria van der Hoeven (CDA) zat op dezelfde lijn als partijgenoten in de Kamer. Eerder had ook voorganger Loek Hermans (VVD) zich in die zin uitgelaten.

Deel dit artikel