19 mei 2024

Bob van Geffen en Marijke Kral in raad van toezicht OMO

TILBURG | NIEUWS | De Ledenraad van Ons Middelbaar Onderwijs heeft tijdens zijn vergadering op 28 juni 2012 Bob van Geffen en Marijke Kral benoemd als leden van de raad van toezicht.

Bob van Geffen (1955) is bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat van het Bisdom Breda. Hij heeft filosofie en theologie gestudeerd en heeft een managementopleiding afgerond. Naast zijn huidige werkzaamheden, veelal op jongeren gericht, is hij bezig met promotieonderzoek (filosofie).  Bob van Geffen is benoemd op voordracht van de bisschoppen van de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch en begint op 1 juli 2012 als lid van de raad van toezicht.

Leerlingen

Marijke Kral (1961) is lector ‘Leren met ICT’ bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Na haar opleiding voor docent Frans en Nederlands heeft zij de doctoraalstudie onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. In 1997 is zij gepromoveerd in de onderwijskunde aan de Open Universiteit Heerlen.

Marijke Kral is benoemd op voordracht van de leerlingen uit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ons Middelbaar Onderwijs. Zij begint op 31 januari 2013 als lid van de raad van toezicht.
Zij volgen respectievelijk Henk Witte en René Vermeijmeren op van wie de zittingstermijnen binnenkort verlopen. De raad van toezicht staat onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Pieter van Geel.

[Bron: persbericht]

> Lees ook Lector Marijke Kral: We laten met ICT kansen liggen voor onderwijs op maat  [februari 2011]

Deel dit artikel