16 april 2024

Besturenraad inventariseert onderwijsparagrafen van politieke partijen

WOERDEN | NIEUWS | De Besturenraad, koepel van het christelijk onderwijs, heeft aan de hand van een aantal thema’s een inventarisatie gemaakt van de onderwijsparagrafen in de verkiezingsprogramma’s, althans voor zover ze beschikbaar zijn.

Het gaat om de programma’s van CDA, PvdA, SGP, GroenLinks, PVV, SP, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren. Ook wordt een aantal Kamerleden met onderwijs in de portefeuille aan het woord gelaten om de partijspeerpunten toe te lichten.

Het programma van de VVD moet nog gepresenteerd worden maar vandaag ‘lekte’ al uit dat de VVD wil dat scholen beboet kunnen worden als ze verzuimen om een spijbelende leerling bij de leerplichtambtenaar te melden. Overigens geen nieuw idee van de liberalen want het stond ook al in het vorige programma.

De Besturenraad biedt met de inventarisatie van de onderwijspunten een overzicht voor wie zich op dit terrein wil oriënteren. Dat de organisatie hier en daar, vanuit de eigen opvattingen, de partijen de maat neemt moet de lezer maar voor lief nemen.

Een puntsgewijze opsoming van de belangrijkste items van de diverse partijen is te vinden bij VOS/ABB.

Deel dit artikel