14 juni 2024

Topsporters en studieboete – een komkommer

COLUMN | Hoewel alleen in het zuiden de scholen vanwege de vakantie gesloten zijn, lijkt het erop dat de komkommertijd al is aangebroken.

Anders is het niet te verklaren dat de kwestie van de langstudeerdersboete voor topsporters ineens zoveel aandacht krijgt in de media. De oproep van de voorzitters van de Hogeschool van Amsterdam, Inholland en Fontys Hogescholen om topsporters te ontzien van een boete bij studievertraging vond ruim weerklank.

Opmerkelijk want het gaat om een kwestie die vorig jaar juni al door de Eerste Kamer is afgekaart. Toen is de wet aangenomen die erin voorziet dat de student die één jaar te lang over zijn bachelorstudie of één jaar te lang over zijn masterstudie doet geconfronteerd wordt met een boete van ruim 3000 euro, bovenop het wettelijk collegegeld van dik 1700 euro.

Voor studenten die door bijzondere omstandigheden, zoals een chronische ziekte, een langstudeerdersboete krijgen opgelegd, moeten hogescholen en universiteiten een financiële compensatie treffen. Het budget kunnen ze putten uit een zogeheten profileringsfonds dat gevuld wordt door de overheid. In het potje van Fontys zit volgens studentenbond LSVB 422.000 euro.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel is door diverse partijen gevraagd om een uitzondering te maken voor topsporters. Zij lopen immers door de combinatie van sport en studie bijna per definitie tegen een boete aan. Staatssecretaris Zijlstra verzette zich daar tegen. De uitloop van één jaar biedt topsporters, maar bijvoorbeeld ook excellente artistieke studenten, al voldoende de mogelijkheid om hun activiteiten te combineren, is zijn redenering.

Bovendien kunnen instellingen met gebruikmaking van hun profileringsfonds desgewenst ook topsporters ondersteunen. Een vijftiental hogescholen en universiteiten heeft, opnieuw volgens de LSVB, aangekondigd dat te gaan doen.

Het wetsvoorstel kreeg de instemming van een meerderheid van Eerste en Tweede Kamer en werd daarmee definitief. Dat verhaal is natuurlijk ook bekend bij de bestuurders van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Inholland en Fontys Hogescholen. Maar de Olympische Spelen bieden een uitgelezen moment om de publieke opinie alsnog te mobiliseren, ook al is het mosterd na de maaltijd. Het is, om in sporttermen te spreken, een kans voor open doel.

Of zou de oproep wellicht te maken hebben met de Kamerverkiezingen op 12 september? De drie bestuurders zijn immers ook actief in de politieke arena. Jet Bussemaker van de HvA is oud-staatssecretaris van sport en lid van de PvdA. Doekle Terpstra (Inholland) en Marcel Wintels (Fontys) profileren zich nadrukkelijk als CDA’ers. En de staatssecretaris uit wiens koker de langstudeerdersboete komt? Juist, die is van de VVD. Die zit nu mooi met de zwarte Piet.

Deel dit artikel