18 april 2024

Inspectie ziet bij zes schoolbesturen in Brabant financiële risico’s

UTRECHT | NIEUWS | De Onderwijsinspectie ziet financiële risico’s bij zes schoolbesturen in Brabant. Dat blijkt uit de rapportages die de inspectie maakte in het kader van het landelijke onderzoek naar de omvang van financiële buffers. Dat onderzoek is opgestart omdat er signalen waren dat besturen geld oppotten in plaats van uit te geven aan onderwijs.

De besturen die risico’s lopen zijn SIMON (islamitisch onderwijs met o.a. scholen in Den Bosch en Oss), SCALA (Drunen), SOM in West-Brabant/Zeeland, VCOGG in Woudrichem, Scholengroep VO Best-Oirschot, en OPMAAT in Tilburg. De inspectie heeft vastgesteld dat dat de financiële buffers te klein zijn om reëel denkbare tegenvallers op te kunnen vangen.

Ze drukt de schoolbesturen daarom op het hart om de eigen financiële positie scherp in de gaten te houden. En een goede beleidsrijke meerjarenbegroting op te stellen ‘die zicht geeft op de toekomst en mogelijkheden biedt tijdig bij te sturen, als dat nodig mocht zijn’. Het gaat daarbij onder meer om de negatieve effecten van een (sterk) dalend leerlingenaantal.

Spaarpotje
In een enkel geval, zoals het bestuur VCOGG, heeft men nog wel een spaarpotje achter de hand, dat gevuld is met private middelen. In geval van nood kan dat ingezet worden voor publieke (onderwijs)activiteiten, suggereert de inspectie. Overigens tellen deze private vermogens niet mee bij de berekening van de grootte van de financiële buffer van een bestuur.

Er zijn ook besturen in het onderzoek die vaststellen dat ze nu misschien een te ruime buffer hebben, maar dat ze dat geld binnen afzienbare tijd nodig hebben om tekorten te dekken. Het bestuur INOS in Breda houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat het negatieve gevolgen kan ondervinden van de bezuiniging op passend onderwijs. Ook maakt het bestuur zich zorgen over een loslaten van de volledige compensatie van de gestegen loonkosten.

> Lees ook: Aantal ‘rijke’ schoolbesturen beperkt. Zorgen over groeiende tekorten

Deel dit artikel