23 juni 2024

HAS Den Bosch reikt eerste diploma’s Toegepaste Biologie uit

DEN BOSCH | NIEUWS | Vier jaar geleden startte HAS Den Bosch als eerste in Nederland met de studie Toegepaste Biologie. De eerste afstudeerders ontvangen op 6 juli hun diploma.

De Bossche hogeschool boorde met de opleiding een gat in de markt aan. In het eerste jaar schreven zich zestig scholieren in. Dat aantal is nu verdubbeld tot ongeveer 120. Het totale aantal studenten van deze opleiding is 341.

Veel afstudeerders hebben al een baan gevonden, vooral degenen die zich specialiseerden in richting plant kunnen op veel plekken in het werkveld snel aan de slag. Eén student was er wel heel vroeg bij: Mitch Leijen had al een baan bemachtigd bij groenteveredelaar Rijk Zwaan terwijl hij nog met zijn afstudeeropdracht bezig was. Hij was daarmee de eerste afstudeerder Toegepaste Biologie met een baan.

Biologieopleiding
De opleiding Toegepaste Biologie is een biologieopleiding die zich richt op zowel individu- als populatieniveau van plant, dier en ecologie. Studenten worden vanaf het eerste jaar opgeleid voor (toegepast) onderzoek en advies en specialiseren zich in de tweede helft van hun studie in de richtingen plantwetenschappen, dierwetenschappen of ecologie. Afgestudeerden kunnen in diverse functies aan de slag, bij zowel instellingen als in het bedrijfsleven. Voorbeelden van functies zijn adviseur ecologie, onderzoeker dierenwelzijn of junior veredelaar.
[Bron: persbericht]

?Meer informatie op de site van HAS Den Bosch 

Deel dit artikel