20 mei 2024

Hogeschool NHTV reikt voor eerste keer universitaire diploma’s uit

BREDA | NIEUWS | NHTV is de eerste hogeschool in Nederland waar deze week studenten een universitair bachelordiploma krijgen uitgereikt. De gebeurtenis is uniek omdat er in ons land van oudsher altijd een strikte scheiding is tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Hogeschool NHTV in Breda heeft er in 2009 voor gekozen om die traditionele scheiding te doorbreken en zich te ontwikkelen tot een academische hogeschool. Op 5 september opent staatssecretaris Halbe Zijlstra het academisch jaar bij NHTV.

Op donderdag 30 augustus krijgen studenten die universitaire Bachelor International Leisure Sciences met succes hebben voltooid hun diploma. Deze opleiding in Leisure Sciences biedt de mogelijkheid om op universitair niveau een internationaal georiënteerde opleiding te volgen die is toegespitst op het werkveld van vrije tijd. De universitaire bachelor is tot stand gekomen in samenwerking met Tilburg University waar de bachelor vandaan komt.

Speelveld
Studenten van de academische bachelor International Leisure Sciences bevinden zich in een speelveld tussen theorie en praktijk. Studenten participeren onder andere in onderzoek geïnitieerd vanuit Leisure Academy Brabant (LAB) en Centre for Leisure and Tourism Research (CeLToR).

De 3-jarige wo-bachelor onderscheidt zich van de hbo-opleidingen als Vrijetijdsmanagement en International Leisure Management door een wetenschappelijke en meer theoretische benadering vanuit basisdisciplines als psychologie, sociologie, antropologie en economie. Er ligt een grote nadruk op onderzoeksmethode.
Onderwerpen waarop de studenten komende donderdag afstuderen zijn onder andere ‘Customer loyalty and relationship marketing in the performing arts’,  ‘Trust and safety strategies in couch surfing’ en ‘Sustainable events’.

Master
Inmiddels zijn ook stappen gezet om de universitaire Master Leisure Studies naar Breda te verhuizen en in studiejaar 2013-2014 hoopt de NHTV een complete universitaire studie in Leisure aan te bieden die zowel bachelor- als masterstudenten opleidt tot vrije tijd experts met een WO-denkniveau.

[Bron: persbericht]

Deel dit artikel