16 april 2024

Onderwijsprijzen voor Willem van Oranjecollege en Mytylschool

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Willem van Oranjecollege in Waalwijk en de Mytylschool in Tilburg hebben woensdag 14 november de Onderwijsprijs Noord-Brabant in de wacht gesleept. Beide scholen mogen in het voorjaar meedoen aan de strijd om de Nationale Onderwijsprijs.

De jury onder voorzitterschap van Statenlid Wouter van der Staak merkte tijdens de prijsuitreiking in het Provinciehuis in Den Bosch op dat het nog een hele klus was om uit de in totaal 18 inzendingen in het po en 11 in het vo een keuze te maken. “We waren verrast door het hoge niveau.” De jury lette vooral op originaliteit en het vernieuwende karakter. Ook de overdraagbaarheid van het project speelde een rol. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving project Willem van Oranje College – IBC : “De school stelde zich de vraag of het mogelijk is dat leerlingen 80 procent van de tijd hun reguliere havoprogramma doen en de resterende 20 procent ingericht wordt voor een motiverende programma. Dit leidt tot het unieke concept International Business College…Innovation in Education. Leerlingen volgen gedurende 4 dagen hun reguliere havo-programma en 1 dag per week IBC-onderwijs. De docenten hebben 20 procent van hun lessen afgestaan. Leerlingen mogen zelf kiezen voor de reguliere E&M-opleiding (Economie & Maatschappij profiel) of voor het IBC. Zij ontvangen een door het ministerie van EZ ondertekend certificaat’.

Mytylschool
Omschrijving inzending Mytylschool Tilburg – Foto-interview: ‘De leerlingen op de Mytylschool zijn kinderen en jongeren met een lichamelijk of meervoudig complexe beperking. Het foto-interview is een bijzonder oplossingsgericht instrument om zorgleerlingen te helpen bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en doelen. Je leert de leerling gebruik te maken van wat hij/zij wil en wat al lukt. De leerling wordt met behulp van foto’s uitgelokt zijn eigen probleemoplosser te worden.’

De publieksprijzen gingen naar respectievelijk BS De Haren en het Duhamel College in Den Bosch. De organisatie van de wedstrijd is in handen van INOP dat op deze manier het onderwijs positief onder de aandacht wil brengen.

Foto boven: Leny van der Ham van IBC spreekt een dankwoord uit na het ontvangen van de Onderwijsprijs.

Deel dit artikel