23 april 2024

Revolutie op de TU/e: onderzoek is dienstbaar aan het onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | Er voltrekt zich een revolutie op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Niet langer staat het wetenschappelijk onderzoek voorop maar het wetenschappelijk onderwijs.

Rector magnificus prof. Hans van Duijn heeft dat uiteen gezet in zijn rede in het kader van de opening van het academisch jaar. “We zijn er eerst en vooral voor het opleiden van jonge mensen. En daarvoor is onderzoek nodig. In die volgorde. We doen natuurlijk veel onderzoek, maar dat is dienstbaar aan ons onderwijs. We hebben toponderzoek nodig om toponderwijs te kunnen leveren.”

De rector erkent dat de ommezwaai opmerkelijk is. Toen hij zeven jaar geleden aantrad als rector had hij zich dat niet voor kunnen stellen. Het heeft lang geduurd voordat hij zich realiseerde dat voornaamste taak van een universiteit in deze maatschappij is de ontwikkeling van het talent, de vaardigheden en de creativiteit van de studenten.

Scherper profiel
De omslag is mede ingegeven door het beleid van de overheid. Die wil dat universiteiten zich scherper profileren. De TU/e heeft er voor gekozen om de nadruk te leggen op de thema gezondheid, energie en mobiliteit. Strategische doelen die niet alleen voor de TU/e van belang zijn, maar voor de hele samenleving, aldus Van Duijn.

Vanuit die gedachte is de aanpak van het onderwijs op de Eindhovense universiteit op de schop gegaan. Het hart daarvan is het Bachelor College met een programma dat alle studenten van een allround basis voorziet. In dat programma zitten niet alleen de voor de hand liggende vakken als natuurkunde en wiskunde, maar ook ethiek, psychologie en geschiedenis. Want in de visie van de Eindhovense universiteit is er niet alleen behoefte aan ingenieurs die in één vakgebied uitblinken, maar vooral ingenieurs die in staat zijn om verschillende disciplines en vaardigheden te combineren.

Studiesucces
In de bachelorfase krijgen de studenten ruim de mogelijkheid om het studietraject naar eigen wensen en behoeften in te richten. Daar staat dan weer tegenover dat van studenten verwacht wordt dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En zich ten volle inzetten om de studie met succes af te ronden.
Volgens rector Van Duijn biedt Eindhoven nu een erg aantrekkelijk programma. “Het is echt hartstikke leuk, ik wou dat ik het had gehad toen ik hier studeerde.” Na het bachelor kan de student naar de TU/e Graduate School, die een combinatie biedt van alle master-, ontwerp- en promotieprogramma’s.

Gastpreker Martin van Pernis, president van de Koninklijke Ingenieursvereniging KIVINIRIA, was vol lof over de ontwikkelingen in Eindhoven. “Wat samenwerking betreft, bevindt u zich in een van de meest geslaagde voorbeelden in de wereld. De regio Eindhoven is groot geworden door samenwerking. Eindhoven is het bewijs van het gelukkig huwelijk tussen kennis, geld en creativiteit, tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. En dat vindt navolging. U hebt als voorbeeld gediend voor onder meer het Agrocluster in Wageningen en het bioscience-cluster in Leiden, en ook voor de nog op te richten bouwcampus.”

Deel dit artikel