15 juli 2024

Oproep: ‘Verdiep je ook eens in de successen van het onderwijs’

BREDA | NIEUWS | Politici, bestuurders, media en ouders uitten soms te gemakkelijk kritiek op de kwaliteit van het onderwijs. De samenleving zou zich wat meer mogen verdiepen in de successen die er ook zijn.

Die oproep deed Aat Sliedrecht bij de officiële aftrap van de Nationale OnderwijsWeek 2012 in Breda. Sliedrecht, voorzitter van het organisatiecomité, zei dat de onderwijsweek bedoeld is om nadrukkelijk de schijnwerpers te richten op het reilen en zeilen van het onderwijs. Het is een ongelooflijk belangrijk en bepalend instituut en verdient daarom een ‘grote betrokkenheid van iedereen in onze samenleving’.

Sliedrecht trok in zijn openingstoespraak een parallel met de wijze waarop het onderwijs soms verkeerd omgaat met leerlingen. Een kind wordt haast letterlijk ziek als het er niet in slaag te presteren en het geen waardering, aandacht en erkenning krijgt. “Als volwassen samenleving doen we dat soms het onderwijs aan”, aldus Sliedrecht, die pleitte voor positief kritische maatschappelijke en politieke aandacht.

Onderwijsstad
De opening van de OnderwijsWeek vond plaats in de aula van de kunstacademie St. Joost in Breda. Voor deze locatie was gekozen omdat Avans deze week haar 200-jarig bestaan viert én omdat Breda de primeur heeft van Onderwijsstad. Bij de officiële opening waren dan ook alle scholen in het Bredase onderwijs vertegenwoordigd. Niet alleen met bestuurders, maar ook met leerlingen en studenten. Voor wethouder van onderwijs Saskia Boelema (D66) een bewijs dat de samenwerking in de stad uitstekend is, ook met het bedrijfsleven.

Om te onderstrepen dat het onderwijs om de leerlingen/studenten draait was er een debat met vijf jonge mensen. Zij vertelden over hun ervaringen op school, over hun ambities en over hun dromen. Verschillende deelnemers aan het debat bleken heuse stapelaars: leerlingen die op een ‘laag niveau’ van het voortgezet onderwijs zijn gestart, om uiteindelijk hoog te eindigen. Zoals de leerling die ooit het vmbo-t heeft gedaan via het mbo (Radius College) naar NHTV (hbo) is gegaan en nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen studeert.

Obstakels
Het kersverse Kamerlid  Paul van Meenen (D66), oud-docent, kritiseerde naar aanleiding van die verhalen het onderwijsbeleid van de overheid in de afgelopen jaren. Wat de politiek vooral heeft gedaan is obstakels opwerpen in de doorlopende leerlijnen.
Tijdens de openingsmanifestatie werden ok prijzen uitgereikt voor werkstukken die leerlingen hadden ingestuurd voor de ontwerpwedstrijd. Meer op de site Breda Onderwijsstad.

 

 

 

 

Deel dit artikel