24 april 2024

Scholen in West-Brabant lopen warm voor innovatie

BREDA | NIEUWS I In West-Brabant is er een groeiende belangstelling om mee te doen aan de onderwijsvernieuwing die in gang is gezet door Paul Delnooz, lector aan de pabo van Avans Hogeschool.

Vier grote besturen in het primair onderwijs gaan de aanpak toepassen op hun scholen: INOS (Breda), Lowys Porquin (Bergen op Zoom), Katholiek Primair Onderwijs (Roosendaal) en het Driespan (speciaal onderwijs). Samen zijn ze goed voor tienduizend leerlingen. Ook andere besturen hebben belangstelling getoond. Delnooz heeft dat bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de OnderwijsTopTalentPrijs op 4 oktober in Breda.

De aanpak van Delnooz, in casu het lectoraat ‘De innovatieve opleidingsschool’ van de pabo van Avans, heet de Creatieve Actie Methodologie. De methode beoogt leerlingen en studenten te ontwikkelen tot kritische, creatieve en ondernemende mensen. Zijn vertrekpunt is de filosofische stelling dat ‘de’ waarheid niet bestaat. Bij elk onderwerp kunnen en moeten kanttekeningen geplaatst worden; vanuit meer perspectieven bekeken worden. Daardoor kom je tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Kritisch denken
Maar het onderwijs kent helemaal geen cultuur van kritisch en creatief denken, aldus Delnooz. “Het is ‘not done’ om zaken ter discussie te stellen, om buiten de gebaande paden te treden.” Op de pabo is in de Toptalent Class ervaring opgedaan en volgens Delnooz zijn de resultaten aantoonbaar beter. Afstudeerscripties zijn van een hoog niveau en studenten komen allemaal aan een baan omdat ze als stagiair een goede indruk hebben achtergelaten.  

En ook op basisscholen waar ervaring is opgedaan met de Creatieve Actie Methodologie zijn de resultaten volgens Delnooz vooruitgegaan: Leerlingen zijn meer gemotiveerd, de resultaten voor taal en rekenen zijn omhoog gegaan en er zijn minder gedragsproblemen.
 
> Paul Delnooz: ‘Passieve student krijgt impuls van kritisch leren denken’

Deel dit artikel