19 mei 2024

Avans Hogeschool handhaaft zich aan de top

BREDA I NIEUWS I Avans Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch) staat voor de derde keer op de eerste plaats als brede hogeschool in de Keuzegids HBO Voltijd 2013. Recent eindigde Avans ook aan de top van de ranglijst van Elsevier.

Jaarlijks onderzoekt het Centrum Hoger Onderwijs Informatie de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Keuzegids is bestemd voor scholieren die zich oriënteren op studies en verschillende opleidingen onderling op kwaliteit vergelijken. Het iseen consumentengids voor studiekiezers, decanen en ouders met de meest actuele feiten en kwaliteitsoordelen over alle opleidingen in het HBO.

Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de landelijke Studiekeuzedatabase van ResearchNed, statistieken over studiesucces van de HBO-raad, accreditatiegegevens en studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. ‘Groot en solide’, is het oordeel in de Keuzegids. Vooral de Avans-opleidingen in Breda en Den Bosch op het gebied van Economie worden geroemd, alsook de Rechtenopleidingen. In Breda scoren daarnaast de opleidingen Communicatie en Chemische Technologie goed, in Tilburg de opleiding Technische Bedrijfskunde en in Den Bosch de opleidingen in ICT- en Sociale studies.

Unieke prestatie

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp spreekt van een geweldig resultaat. Negen opleidingen van Avans Hogeschool behalen in de nieuwe gids een eerste plaats. Acht opleidingen komen als tweede uit de bus en drieopleidingen staan op de derde plek. ‘Het is geweldig dat onze kwaliteit zo wordt gewaardeerd. Een unieke prestatie, dat we nu al zoveel jaren oprij tot de top behoren’, meldt Rüpp.  

Eerste plaatsen zijn er voor Communicatie (Breda), ChemischeTechnologie (Breda), Technische Bedrijfskunde (Tilburg), Rechten (DenBosch en Tilburg), Chemie (Den Bosch), Communication & Multimedia Design(Den Bosch), Bedrijfseconomie (Den Bosch), Commerciële Economie (DenBosch) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (Den Bosch). Een tweede plek is er voor Communication & Multimedia Design (Breda),Accountancy (Breda), International Business and Mangement Studies(Breda), Autonome Beeldende Kunst (Den Bosch), Bedrijfskunde MER (DenBosch), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Den Bosch), Informatica en Technische Informatica (Den Bosch). Brons is er voor CommerciëleEconomie (Breda), Accountancy (Den Bosch) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Den Bosch). 

[Bron: persbericht Avans]

> Avans bewijst dat ook grote hogeschool kwaliteit kan leveren [2010]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel