23 mei 2024

Forse stijging van docenten met ww-uitkering in Brabant

DEN HAAG | NIEUWS | In Brabant is het aantal docenten dat een beroep doet op een ww-uitkering het afgelopen schooljaar fors toegenomen. Op de peildatum augustus 2012 ging het om bijna 1800 docenten.

Dat blijkt uit antwoorden van de nieuwe minister van Onderwijs Jet Bussemaker op vragen van het Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie). Het aantal nieuwe ww-uitkeringen in Brabant nam in de periode januari t/m augustus  2012 toe ten opzichte van het jaar daarvoor van 1258 naar 1688 (34%). Het aantal lopende uitkeringen bedroeg in augustus 2012 in totaal 1793 ten opzichte van 1370 een jaar eerder. Een toename van 31%.

Binnen Brabant scoort de regio Zuidoost-Brabant het hoogst. De cijfers hebben betrekking op de hele onderwijssector. Ter vergelijking, landelijk gezien lag het percentage gemiddeld op 24% respectievelijk 24%. Groningen kent de laagste toename van respectievelijk 7 en 12%. Zeeland scoort het hoogst met respectievelijk 44% en 34%.

Diverse oorzaken
De werkloosheid manifesteert zich volgens de minister voor in het primair onderwijs. De toename was al zichtbaar in 2011. De zomerpiek (toename van uitkeringsaanvragen door het einde van het schooljaar) gaf toen een forse toename te zien, die ook nog eens werd gekenmerkt door verminderde uitstroom naar werk aan het begin van het nieuwe schooljaar. Volgens Bussemaker zijn er geen eenduidige oorzaken voor de stijging van het aantal werkloze leerkrachten. Ze noemt krimp van het aantal leerlingen, anticipatie op bezuinigingen op passend onderwijs en te grote formaties in relatie tot de bekostiging. Daarnaast is het zo dat scholen geconfronteerd worden met bezuinigingen op lokaal niveau.

Deel dit artikel