20 juli 2024

Vooral hoogopgeleide jonge vrouwen vinden weg naar Startersbeurs

ton_wilthagen.jpg
Ton Wilthagen

TILBURG | NIEUWS | De Startersbeurs is vooral in trek bij hoogopgeleide jonge vrouwen. Zij maken ruim gebruik van deze regeling om na het voltooien van een studie werkervaring op te doen. Dat blijkt uit onderzoek onder een groep van 258 jong volwassenen die al aan de Staterbeurs hebben deelgenomen.

De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Tilburg, bij het bereiken van de mijlpaal van 1500 deelnemers. De regeling is in april 2013 gelanceerd in Tilburg en 150 gemeenten zijn inmiddels aangehaakt. Het was prof. Ton Wilthagen, als hoogleraar arbeidsmarkt verbonden aan Tilburg University, die het idee van een Startersbeurs, in samenspraak met de jongerenorganisaties van CNV en FNV, heeft ontwikkeld.

Door de stagnerende economie krijgen jongeren met een diploma op zak (vanaf mbo-2, hbo en wo) geen kans om ervaring op te doen. Daardoor is het voor hen lastiger om bij potentiële werkgevers in de kijker te komen. Voor Wilthagen c.s. was het onverteerbaar dat zoveel jongeren werkeloos langs de kant stonden. Op dat moment zat een op de zes jongeren zonder baan (16,5%).

De Statersbeurs biedt afgestudeerden de mogelijkheid gedurende zes maanden werkervaring op te doen in het bedrijfsleven en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te verbeteren. De starter ontvangt van de werkgever een tegemoetkoming van 500 euro per maand, gefinancierd door de overheid. Daarnaast bouwt de starter voor iedere maand die hij of zij met de Startersbeurs werkzaam is geweest een spaartegoed op van 100 euro. Dit bedrag komt voor rekening van de werkgever.  Het opgebouwde tegoed kan na afloop van de werkzaamheden worden ingezet voor scholing, een cursus of een certificeringstraject.

Tevreden deelnemers
Uit het evaluatieonderzoek dat blijkt dat iets meer dan de helft van de deelnemers betaald werk heeft gevonden tijdens het traject, of binnen een maand na afronding. En voor ruim eenderde is die baan gevonden bij het bedrijf of instelling waar de Startersbeurs werd uitgevoerd. Het gaat merendeels om een baan die aansluit bij de gevolgde opleiding. In het algemeen zijn de deelnemers tevreden over het traject en ze zeggen dat ze veel ervaring hebben opgedaan en hun competenties verder hebben kunnen ontwikkelen.
Bijna 87 procent van de deelnemers aan de Startersbeurs heeft een opleiding gevolgd aan hogeschool of universiteit. Bijna driekwart van de deelnemers is vrouw, zo blijkt uit de evaluatie.

De onderzoekers merken overigens op dat de uitkomsten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat het langetermijneffect is. Bovendien wordt dan een vergelijking gemaakt met een groep afgestudeerden die niet aan de Startersbeurs heeft deelgenomen.
De presentatie van het evaluatie-onderzoek vond plaats in aanwezigheid van Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, en de Tilburgse wethouder Erik de Ridder (o.a. Economie en arbeidsmarkt).

> Lees ook: Tweehonderd gemeenten gebruiken Tilburgse Startersbeurs bij aanpak jeugdwerkloosheid

Deel dit artikel