20 mei 2024

Onderzoeker Stokmans: Hogere leesscores door lezen van verhalen

TILBURG | NIEUWS | Leerlingen scoren beter in leesvaardigheid als ze verhalen voor hun plezier lezen. En het helpt als een leerkracht met de leerlingen praat over waar de boeken over gaan. Dat zegt dr. Mia Stokmans in een interview met het vakblad Didactief.

Stokmans is als universitair hoofddocent verbonden aan het departement Culturele Studies van de School of Humanities (Universiteit van Tilburg). Didactief sprak met de onderzoeker naar aanleiding van lezing van Stokmans op een wetenschappelijk congres van de Stichting Lezen. Ze doet al jarenlang onderzoek naar o.a. meertaligheid en naar leesgedrag en leesmotivatie van kinderen.

In Didactief breekt Stokmans een lans voor het bevorderen van het leesplezier bij kinderen. Voor kinderen, en in het bijzonder voor de ‘aarzelende lezer’, moet lezen een aangename, ontspannende bezigheid zijn. In het interview zegt de Tilburgse onderzoeker onder meer dat een emotionele band met een verhaal de leeshonger vergroot.
Aarzelende lezer

“Je moet dus bewerkstelligen dat leerlingen ontdekken dat lezen leuk is. Dat begint door hen met boeken in contact te brengen en door hen de kans te geven louter voor het plezier te lezen. Vrij lezen in de klas is heel belangrijk. (…) Maar stimuleer ook om samen te praten over boeken, liefst in kleine groepjes. Zo krijgt de aarzelende lezer ook de kans om iets te zeggen.” Stokmans pleit er voor dat aarzelende lezers boeken op maat aangereikt krijgen, daardoor kan voorkomen worden dat ze afhaken.
Uit internationale onderzoeken van PISA en PIRLS blijkt dat Nederlandse kinderen goed voor de dag komen als het om technisch lezen gaat. Maar als het gaat om hogere leesvaardigheden dan blijven Nederlandse kinderen.

Internationaal leesonderzoek
Recent zijn de resultaten van PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) gepubliceerd. Het goede nieuws voor Nederland is dat alle kinderen het basisleesniveau halen; dat is internationaal gezien heel bijzonder. Echter de gemiddelde score voor het lezen van zowel verhalen als informatieve teksten is sinds 2001 gedaald. Gemiddelde scoren Nederlandse kinderen in deze PIRLS-meting met 546 punten ruim boven het gemiddelde van 500 punten. Maar de score is wel lager dan in voorgaande metingen [Bron Didactief]

Het interview met Mia Stokmans is gepubliceerd in Didactief nr. 10, december 2012.

 

 

 

 

> Klik hier voor meer informatie over Mia Stokmans
> Lees hier een interview met Stokmans over meertaligheid in de klas

Deel dit artikel