15 juli 2024

Veiligheidsmonitor: Een derde van leerlingen accepteert homo in vriendenkring

DEN HAAG | NIEUWS | Bijna een derde van de leerlingen op een middelbare school accepteert dat een homoseksuele of lesbische medeleerling deel uitmaakt van de eigen vriendenkring. Een vergelijkbaar percentage heeft er geen moeite mee les te krijgen van een homoseksuele of lesbische leraar.

Dit blijkt uit de zojuist verschenen tweejaarlijkse monitor van de sociale veiligheid in en om scholen. Deze monitor brengt onder meer in beeld hoe het staat met allerlei aspecten die met sociale veiligheid hebben te maken zoals pesten, drugs- en alcoholgebruik, geweld, inrichting fysieke omgeving, omgang met elkaar en gedragsregels. In het kader van het onderzoek zijn leidinggevenden, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders ondervraagd.

De monitor bestaat sinds 2006 maar voor het eerst zijn leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs ondervraagd over hun houding ten aanzien van homoseksualiteit op school. In het voortgezet onderwijs is ongeveer 31 procent het er helemaal mee eens dat homoseksuele jongens hun vriend mogen zijn, of lesbische meisjes hun vriendin. Een vergelijkbaar percentage is het helemaal eens met de stelling dat zij het in orde vinden dat zij les zouden krijgen van een homoseksuele leraar (32%) of lesbische lerares (35%).

Homoseksuele verliefdheid
Ongeveer 20 tot 22 procent van de ondervraagde leerlingen stelt dat een homoseksuele jongen of een lesbisch meisje tegen iedereen op school kan vertellen dat hij homoseksueel / zij lesbisch is, aldus het rapport. Als zij zelf homoseksueel of lesbisch zouden zijn, zou 11 procent dat op school durven te vertellen.
Twee procent van de jongens zegt dat hij verliefd zou kunnen worden op een andere jongen. Drie procent van de meisjes zou op een ander meisje verliefd kunnen raken. Maar negentig Van de jongens is 2 procent, en van de meisjes is 3 procent, het er helemaal mee eens dat zij verliefd van de jongens zegt dat zoiets helemaal niet zou gebeuren, en bij meisjes is dat 81 procent.

In het primair/speciaal onderwijs geeft een kwart van de leerlingen aan dat een homoseksuele jongen hun vriend mogen zijn of een lesbisch meisje hun vriendin. Ditzelfde percentage is het helemaal eens met de stelling dat zij het in orde vinden dat zij les zouden krijgen van een homoseksuele leraar of lesbische lerares. Ongeveer tien procent van de leerlingen vindt dat een homoseksuele of lesbische leerling uit mag komen voor de seksuele geaardheid.

In grote lijnen veilig
De uitvoerders van de sociale veiligheidsmonitor (instituut ITS en onderzoeksbureau Regioplan) concluderen dat het primair (speciaal) en voortgezet (speciaal) onderwijs in grote lijnen veilig is. ‘Dit blijkt in de gevoelens van veiligheid; de (geringe) mate van ongewenst sociaal gedrag; geringe aantallen incidenten; en de ervaring met verschillende soorten geweld als slachtoffer, dader of getuige. Daarnaast geven de resultaten ook aan dat er op veiligheidsgebied nog het een en ander kan worden verbeterd’.

> Lees ook:

‘Veiligheidsbeleid scholen te vaak nog een papieren tijger’ [2011]

Lik op stuk bij agressie tegen docenten [2010]

Moedig om jonge overvaller niet van school te sturen [2012]

Verplichte voorlichting over homoseksualiteit per 1 december [2012]

 

Deel dit artikel