16 juli 2024

Netwerk voor bètadocenten in West-Brabant

BREDA | NIEUWS | Docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo en het hbo in West-Brabant (en daarbuiten) kunnen voortaan kennis en ervaringen uitwisselen in een eigen netwerk.

De aftrap werd verricht op Avans Hogeschool in Breda, omdat het Technaplaza mede de aanjager is van dit initiatief. Technaplaza is opgezet door de opleidingen techniek en ict van Avans om jongeren al in een vroegtijdig stadium te interesseren voor een bèta/techniekopleiding. Maar een structureel netwerk waarin de professionals in het bètaonderwijs elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar van tips en adviezen voorzien ontbrak nog.

Op de eerste bijeenkomst van het netwerk werden de ongeveer twintig deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen in het onderzoek en het bedrijfsleven. Met thema’s als ‘biobased economy’, ‘sustainable energy’ en ‘smart energy’. Het netwerk is bedoeld om de afstand die er vooral is tussen voortgezet onderwijs en het hbo te overbruggen. Door vo-docenten meer te betrekken bij de hogeschool kunnen ze hun leerlingen beter voorbereiden op een technische studie.

Praktijkgericht
Maar daarnaast hebben de bèta-opleidingen van Avans Hogeschool ook heel wat te bieden aan het voortgezet onderwijs, leggen projectmanager Han van Osch en Pleunie Warnink (Technoplaza) uit. In het hbo werken studenten aan praktijkgerichte opdrachten in contextrijke omgevingen; er is een hechte band met het bedrijfsleven. Daardoor wordt de studie boeiender en uitdagender, studenten passen kennis toe en ontwikkelen zelf nieuwe kennis en vaardigheden. Avans helpt middelbare scholen graag, bijvoorbeeld door het inzetten van gastdocenten,  om de bètalessen te verdiepen en te verrijken.

Een speerpunt van Avans is het Centre of Expertise Biobased Economy, waarvan Han van Osch de projectmanager is. In de wijde regio van West-Brabant bevinden zich veel bedrijven in de chemische en agrofoodsector die als het gaat om duurzaamheid voor grote uitdagingen staan. Biobased economy biedt ook voor het voortgezet onderwijs tal van aanknopingspunten om tijdens de lessen van de exacte vakken op in te haken.

Nieuwe examens
In de aanpak van het voortgezet onderwijs is de theoretische lesstof nog het vertrekpunt, maar dat maakt het lastig voor leerlingen zich een beeld te vormen van waar die kennis toe dient. Er gaat overigens wel een kanteling plaatsvinden want in de nieuwe bètaexamens die vanaf 2015 worden afgenomen gaat het niet alleen om kennis en inzicht, maar ook om vaardigheden. De aanpak schuift dus op in de richting van het hoger onderwijs en daarmee van het competentiegericht onderwijs.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk werd ook benadrukt dat docenten op de middelbare school een cruciale rol spelen als het gaat om het promoten van bèta-technische studies. Door zelf enthousiasme uit te stralen over hun vak en de leerlingen de vele mogelijkheden van een opleiding in de techniek te laten zien, zullen meer leerlingen kiezen voor exacte opleiding. Want ondanks de crisis blijft de vraag naar hoogopgeleide technici in Brabant hoog.

> Ga hier naar Technaplaza
> Voor meer informatie neem contact op met Pleunie Warnink p.warnink@avans.nl

Deel dit artikel