20 juni 2024

‘Faculteit economie Tilburgse universiteit komt enkele miljoenen tekort’

TILBURG | NIEUWS | UPDATE – REACTIE UNIVERSITEIT | De economische faculteit van de universiteit van Tilburg staat voor enkele miljoenen in het rood. Dat meldt het Brabants Dagblad zaterdag 19 januari op gezag van niet nader genoemde interne bronnen.

Het tekort ligt volgens de krant tussen de 2,5 en 4 miljoen euro. Een belangrijke oorzaak van het financiële gat zou de hoge beloning zijn voor excellente hoogleraren en medewerkers. Ook is volgens BD het tekort toe te schrijven aan de website Me Judice, een initiatief van prof. Kees Koedijk. Die was tot 1 januari decaan van de faculteit en is opgevolgd door prof. Lex Meijdam.
In het Brabants Dagblad weigert de nieuwe voorzitter van het college van bestuur, Koen Becking, in te gaan op de situatie. Hij wil de berichten bevestigen noch ontkennen. Wel geeft hij toe dat de begroting 2013 sluitend is.

De website Univers weet te melden dat in de concept-begroting 2013,  die in december
2012 in de Universiteitsraad is besproken, staat dat de
Economische Faculteit in 2011 een tekort van 3 miljoen had. Voor 2012
werd een tekort geraamd van 1,1 miljoen euro. Dit jaar zou de faculteit weer
zwarte cijfers moeten schrijven, volgens de begroting 738.000 euro. Aldus Univers.

Diederik Stapel
Pikant is dat de frauderende hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel deels via de Economische Faculteit werd betaald. De constructie was nodig om Stapel meer te kunnen betalen dan gebruikelijk. Stapel was decaan van de sociale faculteit (TSB). In het eindrapport van de onderzoekscommissie naar de fraude staat daarover: ‘Zo blijkt uit een financieel onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) dat de heer Stapel als hoogleraar al een bijzondere positie had in de Faculteit. Er werden hem rond zijn aanstelling een aantal toeslagen en vergoedingen toegekend door het College van Bestuur die zo uitzonderlijk waren voor TSB dat deze alleen konden verlopen via de Economische Faculteit’.

Gebouw
De financiële problematiek van de economische faculteit is ontstaan onder de vorige decaan Kees Koedijk, die sinds 1 januari de baas is van het onderzoekinstituut TiasNimbas. De Tilburgse universiteit heeft ook een huisvestingsprobleem op te lossen met het prestigieuze gebouw waar TiasNimbas is gevestigd. Door het afnemen van activiteiten is er minder ruimte nodig. In het complex vond ook het onderzoeksinstituut IVA onderdak. Dit instituut is echter wegens sterk teruggevallen inkomsten recent opgeheven.
Prof. Koedijk is tevens partner van Finance Ideas BV, ‘Financieel adviseur voor maatschappelijk kapitaal’. Het bedrijf is onderdeel van een reeks van Finance Ideas-ondernemeningen. Op de website van de Tilburgse universiteit staat Koedijk overigens nog steeds vermeld als ‘Decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg’.

> Nieuwjaarstoespraak collegevoorzitter: Tilburgse universiteit haalt broekriem aan, en investeert

 

Reactie woordvoerder Universiteit van Tilburg:

“Uitvoering van het strategisch plan 2009-2013 heeft geleid tot extra investeringen in bijvoorbeeld internationalisering en onderwijsintensivering. In deze periode is ook het aantal studenten flink gestegen, waarbij de kosten voor de baten uitgaan. De hogere kosten worden gedurende enkele jaren zichtbaar in begrotingstekorten. Er is besloten deze tekorten gedurende enkele jaren te dekken vanuit de financiële reserve, vanuit de verwachting dat dit strategisch beleid leidt tot een nog succesvollere én financieel gezonde universiteit.

Als gevolg van de aanhoudende crisis, overheidsbezuinigingen en marktontwikkelingen is dat overigens moeilijker geworden, dan we in 2009 konden voorzien. Daarom is in 2011 een bezuinigingsprogramma gestart. Voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) geldt eveneens dat in het verleden financiële reserves zijn opgebouwd die ruim voldoende zijn om het voorziene operationele verlies van 2012 te dekken.

Bij de economen laten de expoitatieresultaten een opgaande lijn zien, resulterend in een overschot in 2016 van 2,2 miljoen euro. Door een terughoudend personeelsbeleid en een bezuinigingstarget van 15% op de overige lasten wil de faculteit de kosten aanzienlijk terugdringen. Ook wordt meer ingezet op de verwerving van tweede en derde geldstroom inkomsten. TiSEM heeft voor 2013 een sluitende begroting.

Het verband gesuggereerd wordt met Stapel, TIAS, IVA en Finance Ideas BV heeft allemaal niets met elkaar en met het financieel tekort van de faculteit te maken.”  
25/1/2013

Deel dit artikel