1 maart 2024

Meer studenten in het hbo kiezen technische opleiding

DEN HAAG | NIEUWS | Het aantal nieuwe studenten dat een technische opleiding aan een van de hogescholen is aanzienlijk toegenomen. In 2012 trokken technische studies 20.579 eerstejaars studenten. Dat is 716 (3,6%) meer dan in 2011. Het aantal aanmeldingen voor het hbo als geheel bleef ongeveer gelijk.

Dat blijkt uit de definitieve studentenaantallen 2012-2013 van de HBO-raad, de vereniging van hogescholen. Het aantal studenten aan een technische opleiding neemt al sinds 2006 gestaag toe.  Voorzitter Thom de Graaf van de HBO-raad is blij met deze trend, zegt hij op de website van deze sectororganisatie. ‘Het geeft aan dat de opleidingen aantrekkelijker zijn geworden. Hogescholen voldoen zo aan de maatschappelijke wens om meer technici op te leiden. Dat is goed voor de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.’ Het aantal techniekstudenten dat een diploma haalde nam met bijna 650 (6,5%) procent toe.

Stabilisatie
Na jaren van groei is het totale aantal ingeschreven studenten vrijwel gestabiliseerd. De lichte daling van -0,6% naar 412.560  is waarschijnlijk mede een gevolg van de dreiging dat studenten die meer dan vijf  jaar over hun studie deden, een zogeheten langstudeerboete zouden krijgen, is de verklaring van de HBO-raad. Dit kan studenten hebben gestimuleerd sneller af te studeren. De stijging van het aantal diploma’s dat in 2011-2012 is uitgereikt met ruim 3000 (4,9 %) wijst hier ook op. De groei deed zich vooral voor bij studenten die zes jaar of langer studeerden. Daarnaast is het totale aantal nieuwe studenten aan hogescholen met ruim tweeduizend (2%) afgenomen tot 100.623.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel