20 mei 2024

Opvallende advertenties laten nieuwe trends zien

COLUMN | Twee opvallende advertenties in de dagbladen afgelopen zaterdag, die elk op hun manier iets zeggen over veranderingen in het onderwijs.

De eerste advertentie waar mijn oog op viel was van de scholenbesturen Signum en ATO Scholenkring in Den Bosch e.o. Beide besturen zijn op zoek naar een en dezelfde directeur. Deze man of vrouw gaat namelijk leiding geven aan twee scholen: Basisschool Paus Joannes en basisschool ’t Mozaïek. Deze twee scholen betrekken in mei gezamenlijk een nieuw gebouw, maar blijven apart. Het zijn brede scholen, samen goed voor bijna 400 leerlingen.

De nieuwe directeur heeft straks dus twee bazen, het katholieke bestuur Signum en ATO Scholenkring (openbare en nutsscholen). Niet voor niets dat als belangrijkste eis in de vacature wordt genoemd dat de kandidaat ‘als echte leider het vermogen heeft om, in afstemming en met respect voor de eigenheid van de afzonderlijke scholen, een gezamenlijk en gedragen vergezicht te ontwikkelen en deze inspirerend weet te communiceren’.

De constructie lijkt niet heel uniek, maar inventief is het zeker. Het is een weerspriegeling van een trend dat besturen van een verschillende denomatie in elkaars armen vallen. Meestal in situaties dat afzonderlijke scholen te klein zijn om te kunnen voortbestaan, dus met name in krimpgebieden. Sinds 2011 is het wettelijk mogelijk om een samenwerkingsschool op te richten. Dat is één school die zowel bijzonder als openbaar onderwijs biedt.

In Den Bosch blijven beide scholen onder hun eigen bestuur bestaan. We gaan de komende jaren meer van dit soort variaties zien die in Nederland gevoelig liggen omdat ze raken aan de grondwettelijke onderwijsvrijheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur bedrijfsvoering
En dan de tweede advertentie. Het Elde College in Schijndel – een eenpitter – zoekt een directeur bedrijfsvoering. Op de meeste scholen is het een conrector of adjunct-directeur die de bedrijfsmatige kant van de school in zijn/haar portefeuille heeft. Het Elde College zoekt nadrukkelijk iemand met een bedrijfskundige / financiële achtergrond. Of ook dit model een heuse trend wordt in het funderend onderwijs zal blijken. Deze advertentie laat wel zien dat het marktdenken in het onderwijs verder doorsijpelt. Kandidaten werven met de hoogte van het salaris (zie advertentie) als lokkertje is hoogst ongebruikelijk en dat kennen we vooral uit de commcerciële sector.

Deel dit artikel