24 juni 2024

Scores eindtoets basisscholen mogelijk openbaar

DEN HAAG | NIEUWS | Basisscholen krijgen deze week de resultaten van de Cito Eindtoets, die zo’n 165.000 achtstegroepers maakten. Nu nog mogen scholen zelf weten of ze met die scores naar buiten treden. Amsterdamse scholen doen dat al. Vanaf 2014 worden mogelijk de resultaten van alle leerlingen openbaar gemaakt.

Publicatie van de Cito-uitslagen is omstreden: scholen vrezen dat ze dan alleen nog op deze cijfers worden afgerekend. Toenmalig minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft vorig jaar in de Tweede Kamer beloofd de gegevens niet openbaar te maken en scholen de vrije keuze te laten. Maar die hebben ze straks niet meer als een beroep wordt gedaan op de Wet openbaar van bestuur. Deskundigen denken dat de inspectie de gegevens van alle scholen moet vrijgeven.

Prof. Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg, is daar vrij stellig in. Hij verwijst naar een vergelijkbare kwestie uit 1997 toen Trouw met succes een beroep deed op deze wet om de resultaten van middelbare scholen te verkrijgen. De Onderwijsinspectie weigerde toen de gegevens ter beschikking te stellen, maar moest na een uitspraak van de rechter bakzeil halen. Zoontjens was indertijd werkzaam op het ministerie van OCW en was betrokken bij de behandeling van het verzoek van Trouw. “Toen bleek ook al dat er nauwelijks argumenten zijn te verzinnen om deze gegevens achter te houden”, aldus de hoogleraar.

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de Tweede Kamer stuit publicatie van Cito-uitslagen op weerstand. De ChristenUnie vreest dat scholen louter op basis van de gemiddelde scores met elkaar gaan concurreren. “Scholen met veel zorgleerlingen zijn daarvan de dupe, omdat zij lager scoren”, zegt Tweede-kamerlid Joël Voordewind. De partij ziet weinig in het huidige wetsvoorstel, vanwege de eenzijdige focus op toetsresultaten als indicator voor onderwijskwaliteit. “Wij hechten aan brede vorming van leerlingen. Bovendien is het risico dat er te weinig aandacht is voor de individuele leerling”, aldus Voordewind.  

Bij de behandeling van het wetsvoorstel van de nieuwe eindtoets, in maart 2012, zei de ChristenUnie er zich zorgen over te maken dat er straks in de media lijstje verschijnen waarin de scores van scholen met elkaar worden vergeleken. De minister antwoordde toen dat de toetsgegevens, die bij de Onderwijsinspectie liggen, geheim blijven.
[Gepubliceerd in Trouw 3 maart 2013]

 

Deel dit artikel