18 juli 2024

Stichting van het Onderwijs: geen nieuwe bezuinigingen

DEN HAAG | NIEUWS | Aanvankelijk zag het er naar uit dat het onderwijs – relatief gezien – gespaard werd in de drastische bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Maar nu nog meer de broekriem moet worden aangehaald, zou ook het onderwijs te maken kunnen krijgen met het snoeimes.

De Stichting van het Onderwijs (een platform van alle sectoren van het onderwijs) volet de bui al hangen en heeft een oproep gedaan aan het kabinet om in de zoektocht naar verdere bezuinigingen ‘het onderwijs daarbuiten te houden’. In een persverklaring staat dat het kabinet de Stichting heeft uitgenodigd om te komen tot een Nationaal Onderwijsakkoord.
Daarin spreken de regering en het onderwijsveld een koersvast toekomstgericht onderwijsbeleid af. Het Nederlandse onderwijs dat nu internationaal bekend staat als ‘goed’, kunnen en moeten we met alle betrokkenen ‘geweldig’ maken. Dat vereist een blijvend investeren in het onderwijs, aldus de stichting.
 
Ambities
Voorzitter Stichting van het Onderwijs Jan van Zijl stelt in de persverklaring: “In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt voor de intensivering van onderwijs en onderzoek. Dat is nodig om de ambitie van het kabinet om tot de top vijf van wereldeconomieën te horen, waar te maken en de aansluiting bij economisch herstel niet te verliezen. Goed onderwijs is de motor van economische groei en biedt de basis voor individueel en collectief welzijn. Geen enkele onderwijssector mag erop achteruitgaan. Gebeurt dat wel, dan valt de ambitie niet waar te maken.”

Lonen bevroren
De Stichting van het Onderwijs constateert dat de kaders waarbinnen de Stichting een Nationaal Onderwijsakkoord moet afsluiten met het kabinet aan het verschuiven zijn. Om te praten met het kabinet wil de Stichting daarom eerst de onderhandelingen over het Sociaal Akkoord met minister Asscher afwachten.
Het bewandelen van de route ‘van  goed naar geweldig’ onderwijs is heilloos en onverdedigbaar als de lonen van onderwijspersoneel weer worden bevroren. ‘De route is alleen begaanbaar met goede, moderne arbeidsvoorwaarden en een beloning die in de pas loopt met die in de private sector. De onderwijssector moet de beste mensen kunnen aantrekken en vasthouden.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel