23 mei 2024

Pabo’s Fontys en Avans trekken minder studenten, De Kempel stabiel

TILBURG | NIEUWS | De pabo’s van Fontys Hogescholen (Tilburg, Den Bosch, Veghel, Eindhoven, Venlo) en van Avans Hogeschool (Breda) hebben tot nu toe minder aanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. De zelfstandige pabo De Kempel in Helmond trekt evenveel studenten als vorig jaar.

De teruggang bij Fontys is ongeveer 10 procent, bij Avans is dat iets meer dan 11 procent. Dat is in lijn met de daling landelijk van het aantal (voor)aanmeldingen van de lerarenopleidingen van rond de 10 procent. Dat De Kempel op deze trend een uitzondering op vormt schrijft een woordvoerster toe aan de jarenlange uitstekende reputatie van deze opleiding. Het aantal aanmeldingen in Helmond ligt nu op ongeveer 250.

Voor Harry van de Ven (directeur Fontys Pabo’s en Fontys Pedagogisch Management Kinderopvang) komt de terugval het niet helemaal als een verrassing. “De laatste tijd is er in de media veel bericht over teruglopende leerlingenaantallen door bevolkingskrimp. De PO-Raad heeft daar onlangs wat al te fors de stormbal over gehesen, dat schikt potentiele studenten af.” De terugval zit vooral bij de deeltijders.

Passend onderwijs
Wat het sentiment ook negatief beïnvloed heeft is het gedoe over passend onderwijs. “Weliswaar gaat die bezuiniging niet door, maar dat heeft wel zijn effect gehad op de belangstelling.” En wat zeker een rol speelt is dat er pittiger eisen worden gesteld aan nieuwe studenten. Van de Ven is er op zich niet zo rouwig om dat de instroom wat minder is dan voorheen. “Als degenen die wel instromen maar kwalitatief goed zijn. De uitval op de pabo is vrij fors en als we dat kunnen terugdringen dan zal per saldo het aantal afgestudeerden min of meer gelijk kunnen blijven.”

Van de Ven bestrijdt overigens dat de perspectieven op een baan in het basisonderwijs in Brabant voor afgestudeerden slecht zijn. “Het is wel zo dat beginnende leerkrachten rekening moeten houden met tijdelijke aanstellingen. Maar gezien het feit dat over enkele jaren heel wat leerkrachten – de babyboomers – met pensioen gaan ontstaan er de komende jaren nog vacatures.” Bovendien hebben mannelijke leerkrachten een streepje voor, want daar is veel vraag naar. “Bij ons ligt het aantal aanmeldingen van jongens op ongeveer 21 procent, landelijk is dat 17 procent.”

Er is overigens al enige jaren sprake van een dalende trend op de pabo’s zoals uit onderstaand schema blijkt. Het aantal studenten in het hbo als geheel steeg in die periode met 16 procent.

                           2007         2008         2009          2010         2011
Totaal              31.545      28.879      28.118       27.935      26.770
Instroom           7.691        6.902        6.781        6.655        6.099
Studentenaantallen pabo landelijk Bron HBO-raad

► Lees ook: ‘Jongelui die nu voor de pabo kiezen zijn helden’

Deel dit artikel