23 juni 2024

Eéntje!

Beroep : Onderwijs | Aflevering 3.27

COLUMN | Het waren er 70: 70 Brabantse vmbo-scholieren van de kader of theoretische leerweg. Tweedejaars of derdejaars dus ongeveer 15 jaar oud. Ze kwamen uit Dongen (Cambreur College), Oisterwijk (2College Durendael), Tilburg-noord (2College Cobbenhagen) en Goirle (Mill Hill College). Eind dit jaar  moeten ze een vakkenpakket kiezen en ze krijgen dus gelegenheid om zich te oriënteren op het mbo: wat moet ik in mijn vakkenpakket houden als ik (bijvoorbeeld) straks een technische opleiding wil kiezen?  (Het antwoord op die vraag is overigens simpel: wiskunde. Geen wiskunde geen techniek *)open_dag_roc_tilburg.jpg

Ik ontvang ze alle 70 op het ROC op Stappegoor voor een Inkijkdag. In mijn inleiding verzuim ik natuurlijk niet om te vermelden dat in de krant van gisteren (de krant van gisteren? Stadsnieuws bedoelt u? Nee? De Metro dan? Spits? -Nee, ik bedoel Brabants Dagblad! He? Wat? Oh, die. Nee, die lezen wij niet meneer, daar moet je voor betalen.) een uitvoerig bericht stond over het dreigende en ook al actuele tekort aan technici.  4000 technici tekort, schreeuwde de kop. Ik heb hem uitgeknipt en in mijn powerpoint geplakt. Hij spat van het scherm af: ‘Tekort van 4000 technici’.

Ik kijk de zaal in en de zaal kijkt onaangedaan terug.
‘Oke’, zeg ik. ‘Nu wil ik het weten. Wie van jullie vindt dat belangrijke informatie? Dus wie houdt daar rekening mee, bij de keuze van een richting, of je er later ook werk mee kunt vinden, met die opleiding?’
De zaal kijkt uitdrukkingsloos terug. Ze zijn met zeventigen. Dan gaat er aarzelend één vinger omhoog. Eéntje!

*) Enige uitzondering hierop: de logistieke opleidingen. Maar de collega’s van logistiek blijven mij verzekeren  dat dat eigenlijk helemaal geen technische opleiding is. En ik ben geneigd ze gelijk te geven: je hebt er immers geen wiskunde voor nodig.

Deel dit artikel