19 juni 2024

Op nieuwe Bossche onderwijscampus gaan vmbo, havo en vwo elkaar versterken

DEN BOSCH | NIEUWS | Na jaren van onderhandelen gloort er perspectief voor het vmbo in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Stedelijke College (vmbo) gaat samen met het Jeroen Bosch College (mavo/havo/vwo) aan de Rompertsebaan een nieuwe onderwijscampus betrekken. Beide scholen behoren tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

De concentratie van deze twee scholen op één locatie is een bewuste keuze. De bedoeling is dat de scholen elkaar onderwijsinhoudelijk verbinden en versterken. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het didactisch concept: rekening houden met verschillende leerstijlen, een contextrijke en levensechte leeromgeving, ondernemende en actieve houding van leerlingen, vraaggestuurd. “Scholen die eigentijds onderwijs bieden”, aldus rector Lian Derks van het Jeroen Bosch College en Edward de Gier, algemeen directeur van het Stedelijk College. De scholen blijven overigens zelfstandig naast elkaar bestaan.

Kruisbestuiving
Op de campus moet er een kruisbestuiving ontstaan tussen diverse onderwijssoorten. Leerlingen van havo en vwo krijgen meer dan voorheen de mogelijkheid om niet alleen theoretisch maar ook praktisch aan de slag te gaan. Voor de havisten komt er een laboratoriumomgeving, voor de vwo’ers een onderzoeksomgeving. Voor het vmbo is er vanzelfsprekend een omgeving waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Het Jeroen Bosch College profileert zich nu al als een Technasium, maar ook kunst- en cultuur blijft een belangrijke pijler, benadrukt rector Lian Derks.

De opzet van de vmbo krijgt een sterk oriënterend karakter in die zin dat dat leerlingen zo laat mogelijk in hun opleiding een keuze maken voor de richting waarin ze uitstromen. Er is dus volop de mogelijkheid om onderweg te switchen. “Het is onze ambitie dat op de onderwijscampus jongeren hun talenten maximaal kunnen ontplooien”, aldus wethouder Ruud Schouten (Jeugd&onderwijs, GroenLinks).

De gemeente is er veel aan gelegen om de onderwijscampus te realiseren. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om 23 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de huisvesting. Daarnaast is er 2,5 miljoen beschikbaar door de verkoop van bestaande gebouwen. Verder gaat de gemeente de gelden voor onderwijshuisvesting doordecentraliseren. Daarbij worden dan ook de twee ander scholen van OMO betrokken, namelijk het Rodenborch College en het Sint-Janslyceum. De gemeente ’s-Hertogenbosch verdient daarvoor een pluim, aldus Eugène Bernard, bestuursvoorzitter van OMO. Door in crisistijd zo diep in de buidel te tasten laat de gemeente zien dat ze veel belang hecht aan kwalitatief goed voortgezet onderwijs.

Toekomst vmbo
Over de toekomst van het (beroepsgericht) vmbo in Den Bosch is vele jaren overlegd en er zijn al tal van varianten de revue gepasseerd. Net als in vele andere steden neemt het aantal leerlingen in de basis- en kader leerwegen af, zodanig dat afzonderlijke scholen het hoofd nauwelijks nog boven water konden houden. Het samengaan van Duhamel, Hervion en Van Maerlant in het Stedelijk College is een eerste stap geweest op weg naar revitalisering van het voorbereidend beroepsonderwijs. Een nieuwe accommodatie is een volgende fase.

Het beroepsgerichte vmbo heeft, niet alleen in Den Bosch, last van zijn imago. Algemeen directeur Edward De Gier is ervan overtuigd dat je de beeldvorming positief kunt beïnvloeden als je als school kunt laten zien welke kansen het vmbo aan leerlingen biedt. Het is niet een kwestie van wishful thinking. De Gier wijst erop dat hij als directeur van het vmbo in Veghel er ook in geslaagd is om de positie en de uitstraling van het beroepsonderwijs te versterken.

Naar verwachting is over drie tot vier jaar de onderwijscampus voltooid. De eerste fase is dat het Jeroen Bosch College ( 1280 leerlingen) verhuist van het huidige gebouw aan de Rompertsebaan naar ‘de buren’. Dat is het complex van het Cementrum. De tweede fase is dat op de huidige locatie van

het Jeroen Bosch de huisvesting voor het Stedelijk College (1300 leerlingen) wordt gebouwd. Hoewel het in totaal om ruim 2500 leerlingen gaat, krijgt de campus een kleinschalige invulling.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch buigt zich eind juni over het raadsvoorstel.

Foto boven: Hervion College; foto midden: Jeroen Bosch College en foto onder: het gebouw Cementrum dat in de toekomst onderdak biedt aan de leerlingen van het Jeroen Bosch.

Deel dit artikel