19 juni 2024

Janienke Sturm lector ‘Mens en Technologie’ bij Fontys

EINDHOVEN | NIEUWS | Lector Janienke Sturm wordt op vrijdag 7 juni officieel geïnstalleerd als lector ‘Mens en Technologie’ bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Het Fontyslectoraat ´Mens en Technologie´ onderzoekt de relatie tussen mens en technologie. Er wordt bekeken op welke manier technologie ingezet kan worden om aan de wensen, eisen en behoeften van de gebruiker te voldoen, hoe technologie aangepast dient te worden aan de omgeving en welke rol menselijke emoties spelen.
Ook komt de invloed die technologie heeft op het welzijn en gedrag van mensen, op de rol van de mens in de maatschappij en de sociale interactie tussen mensen aan bod.

De relatie tussen mens en technologie verandert voortdurend, als gevolg van bijvoorbeeld technologische innovatie en maatschappelijke veranderingen. In haar lectorale rede gaat Janienke Sturm in op de wederzijdse beïnvloeding van mens en technologie, met speciale aandacht voor toepassingen op het gebied van ouderenzorg, sport en bewegen en onderwijs.
[Bron: persbericht]

 

 

Deel dit artikel