19 april 2024

Steve JobsSchool in Breda start in augustus als particuliere school

BREDA | NIEUWS | met UPDATE | Het bestuur van de Steve JobsSchool in Breda heeft 6 juni besloten om in augustus 2013 hoe dan ook van start te gaan. Omdat de school niet voor overheidsbekostiging in aanmerking komt, is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs voor een erkenning als particuliere school (de zogeheten B3-status).
Initiatiefnemer Gertjan Kleinpaste heeft dat bevestigd.

De school, die werkt met iPads van Apple, hoopt gebruik te kunnen maken van de wettelijke regeling om te kunnen experimenteren in het onderwijs. Volgens Kleinpaste hebben ministerie en onderwijsinspectie aangegeven dat ze het concept heel interessant vinden en dat zij deze innovatie de ruimte willen geven.  Er zijn in Nederland op dit moment dertien initiatieven om een Steve JobsSchool te beginnen. Het concept is ontwikkeld door ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (o4nt) en Maurice de Hond is een van de drijvende krachten.

In een aantal gemeenten is aansluiting gezocht bij een bestaand schoolbestuur. Dat is in Breda niet gebeurd. Wel streeft de Steve JobsSchool Breda naar samenwerking met het lokale onderwijsveld. Op 21 juni vindt er een presentatie van het plan plaats aan de schooldirecteuren. Eerder werden al de besturen geïnformeerd.

Plan van scholen
De Steve JobsSchool had ook een aanvraag ingediend om op het plan van scholen 2014-2015 geplaatst te worden, om zo in aanmerking te komen voor bekostiging en huisvesting. De aanvraag is door de gemeente behandeld en afgewezen. Volgens Kleinpaste kon de gemeente niet anders, gezien de wettelijke regels, Maar hij vindt wel dat de gemeente met deze afwijzing ‘haar ogen sluit voor een krachtig concept dat zich landelijk snel ontwikkelt. In een gemeente die zich trots ‘Onderwijsstad van Nederland’ noemt was dit een sterk signaal geweest’.

Wethouder Saskia Boelema (o.a. onderwijs, D66) weerspreekt de kritiek van Kleinpaste. De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft de criteria waar een school aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing op het Plan van scholen. “Het ministerie van Onderwijs beslist over de bekostiging, wij als gemeente geven advies aan OCW. Als de aanvraag voor bekostiging is goedgekeurd komen wij als gemeente in beeld in verband met de huisvesting”, legt wethouder Boelema uit.

Grondslag
Belangrijk criterium is de grondslag (denominatie) van de school, in dit geval een bijzondere school, in casu een bijzonder-neutrale school. De initiatiefnemers moeten aantonen dat er in het toekomstige voedingsgebied voldoende leerlingen zijn zodat voldaan wordt aan de stichtingsnormen die voor de gemeente Breda gelden. Concreet betekent dat dat een nieuwe basisschool in vijf jaar tijd 257 leerlingen zou moeten tellen.

Wat geen beoordelingscriterium is in de WPO is het pedagogisch-didactisch concept. Boelema geeft een voorbeeld: “Een aanvraag voor een islamitische school die Jenaplanonderwijs biedt wordt beoordeeld op haar denominatie en niet op de onderwijskundige aanpak.” En dat laatste is wat de Steve JobsSchool volgens de wethouder wil, maar de wet biedt die ruimte niet. Weliswaar heeft eerder dit jaar de Onderwijsraad het kabinet geadviseerd om de criteria uit te breiden, maar zolang er nog geen sprake is van veranderde wetgeving kan een gemeente niet anders dan toetsen aan de bestaande regels.

Geen waardeoordeel
De wethouder merkt verder op dat de initiatiefnemers hun aanvraag onvoldoende onderbouwd hebben. Daarom kan het college van B. en W. de aanvraag niet van een positief advies voorzien.Het college heeft de initiatiefnemers nog wel de suggestie gedaan om te kijken of ze aansluiting kunnen vinden bij een van de reguliere schoolbesturen. “We zien dat op andere plaatsen ook gebeuren”, aldus Boelema.

Wethouder Boelema wil geen waardeoordeel geven over de Steve JobsSchool. “Daar gaan wij als gemeente niet over.” Wel onderschrijft ze in algemene zin het belang dat het onderwijs inspeelt op digitale ontwikkelingen.
Het staat de initiatiefnemers vrij om bij OCW een aanvraag in te dienen om te mogen starten als particuliere school, aldus Boelema. Een eventueel verzoek om een startsubsidie zal niet gehonoreerd worden want dat is geen taak van de gemeente.

UPDATE 12 juni 2013:

HEVO participeert in De Steve JobsSchool Breda

Bouwmanagementbureau HEVO gaat participeren in de totstandkoming van De Steve Jobs School in Breda. HEVO gaat haar specialisme aanwenden om ideale werk- en studeerplekken in de nieuwe school te verwezenlijken en zorgt er voor dat het gebouw de juiste uitstraling krijgt. Naast de bijdrage van HEVO zetten ook andere organisaties, waaronder de Notarissen van Naam en SpinDesign, zich belangeloos in om de innovatieve onderwijsinstelling te realiseren.

Barbara Winkelhuyzen, senior adviseur bij HEVO in een perstoelichting: ‘De filosofie van De Steve JobsSchool spreekt HEVO, maar ook mijzelf erg aan. De nieuwe manier van lesgeven, waar er geen fysieke klaslokalen zijn en de individuele leerbehoeften centraal staan, vraagt om een hele andere inrichting dan die van traditionele scholen. De Steve JobsSchool in Breda is de eerste school in Nederland die niet vanuit een bestaande school transformeert, waardoor het optimale onderwijsmodel, in pure vorm, vanaf het begin kan worden geïmplementeerd. Doordat we niet gebonden zijn aan een bestaande schoolomgeving kunnen we de verschillende individuele leerstijlen van leerlingen centraal zetten en precies aansluiten op hun specifieke behoeftes. Hierdoor creëren we een inspirerende en uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Om de werkplekken te bepalen in de ruimte werken we samen met architect Olivier van den Hoven.’
[Bron: persbericht]

> Lees ook:

Pleidooi voor een iPadschool in Breda
De Steve Jobsschool – een ontmoeting met Maurice de Hond

Fontys pabo bouwt in Eindhoven basisschool van de toekomst

Deel dit artikel