16 april 2024

Conferentie KPC over terugplaatsing leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs

DEN BOSCH | NIEUWS | Het projectteam SpeciaalGewoon van KPC Groep organiseert op 9 oktober 2013 een werkconferentie voor alle direct betrokkenen bij dit project én voor mensen en organisaties die sterk geïnteresseerd zijn in de thematiek.

Op die dag worden ook de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor terugplaatsing van leerlingen van speciaal (so en vso) naar het regulier onderwijs.
Het wordt een bijeenkomst vol verdieping en interactie voor projectdeelnemers. Ook andere scholen en organisaties die graag kennis willen nemen van de eerste onderzoeksopbrengsten zijn van harte welkom.
Bovendien wordt er op 9 oktober de proefversie gepresenteerd van een praktische handreiking. De samenstellers willen deze graag toetsen aan de ervaringen en inzichten van het veld. Elk samenwerkingsverband heeft straks de verplichting om in het ondersteuningsplan het terugplaatsings- en doorplaatsingsbeleid te formuleren. Deze bijeenkomst biedt hiervoor aanknopingspunten en waardevolle inzichten.
[Bron: persbericht]

> Zie verder SpeciaalGewoon op de site van KPC

Deel dit artikel