16 april 2024

Debat social media in onderwijs en opvoeding

HELMOND | NIEUWS | Op woensdag 20 november organiseert Hogeschool De Kempel een debat over de impact van social media in opvoeding en onderwijs. Voor veel kinderen is de wereld op het scherm al ‘echter’ dan de werkelijkheid. Wat moeten we met deze ontwikkeling? Een zegen of een ramp?

Het debat is één van de activiteiten in het kader van het Erasmusfestival Brabant 2013. Op 6 november wordt de Erasmusprijs 2013 uitgereikt aan Jürgen Habermas, vooraanstaand Duits filosoof en socioloog. In zijn visie staan de democratie en de betrokkenheid van burgers centraal. Onder het motto ‘De Toekomst van de Democratie’ organiseren de vijf grote Brabantse steden een cultureel en educatief programma. Van 11 tot en met 18 november vinden in ’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg debatten plaats over de invloed van de social media op onze maatschappij.

Inleiders
Wim Westera is hoogleraar Digitale Media bij de Open Universiteit. Hij schreef o.a. het boek ‘The Digital Turn’ over de wijze waarop digitale media ingrijpen in ons bestaan. Westra werd opgeleid als een natuurkundige en wiskundige en behaalde een PhD in vaste stoffysica aan de Universiteit Utrecht. Elektronische media voor leren en lesgeven hebben zijn interesse. Westra’s onderzoek gaat over nieuwe vormen van leren en onderwijzen die door nieuwe digitale mediatechnologieën binnen handbereik komen.

Wim Daniëls werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij vijf jaar docent tekstwetenschap aan de Open Universiteit en gaf hij gastcolleges op de universiteit van Nijmegen, Tilburg en op de School voor journalistiek in Tilburg. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver, geeft hij lezingen en speelt in het theater. Sinds januari 2011 is hij stadsdichter van Helmond. Hij heeft ook een eigen taalkanaal, dat te vinden is met het zoekwoord Taalwim. Verder is hij af en toe te gast in het tv-programma Pauw & Witteman.

Afstudeerders van Hogeschool de Kempel die werken met digitale media in hun onderwijs, delen hun ervaringen.

Robot  NAO is een kindvriendelijk en aaibaar robotje, dat door Hogeschool de Kempel experimenteel wordt ingezet in het primair onderwijs. Leerlingen wekken hem tot leven door een relatief eenvoudige programmering via de laptop. De programmeeropdrachten zijn ook af te stemmen op middelbare scholieren. De interactie en betrokkenheid die dit genereert, gekoppeld aan leeropbrengsten, zijn onderwerp van onderzoek.

Locatie:  Hogeschool de Kempel
Tijd: 19.30 uur ontvangst, 20.00 uur debat, 21.30 uur borrel
Sprekers: Wim Westera, Wim Daniëls, studenten uit de afstudeerfase, Kempelrobot NAO
Toegang gratis.

> Voor meer informatie: www.kempel.nl.

[Bron: persbericht]

Deel dit artikel