20 juli 2024

Taaldocenten waarschuwen voor onverantwoord aanbod

UTRECHT | NIEUWS | De sectie Frans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT) maakt zich zorgen over het groeiende aanbod van moderne vreemde talen in de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen naast het Engels meerdere vakken, en krijgen bijvoorbeeld ook Duits, Frans en Spaans. Omdat de onderwijstijd beperkt is gaat het voor die vakken vaak maar om een uurtje per week.

Na dat jaar maken leerlingen een keuze over welke vreemde taal ze, naast het Engels, als examenvak zullen volgen. Volgens de talendocenten is er sprake van onverantwoorde programma’s, want die komen geen enkele taal ten goede. “Scholen hebben een grote autonomie die soms leidt tot modieuze beslissingen in het aanbod van vakken” aldus Trees Aler van de sectie Frans van de VLLT.

Zij reageert naar aanleiding van de zorgen van docente Antonet Chermanne over de zwakke positie van het vak Frans in het vmbo. De sectie beaamt bij monde van Trees Aler dat de waarneming van Chermanne ‘jammer genoeg juist is’.    

De sectie Frans probeert het tij te keren, onder meer met de website www.franszelfsprekend.nl  Die biedt naast veel vakinhoudelijke informatie en materiaal( muziek bv.) voor leerlingen en docenten ook lijsten met argumenten voor de keuze Frans en  modellen van protestbrieven voor  als het vak bedreigd wordt. Op de site wordt ook gewezen op het economisch belang van Frankrijk voor Nederland (een overzicht van import- en exportgegevens). “Men denkt te veel dat Duitsland voor onze economie van levensbelang is; Frankrijk en andere francofone landen (Canada/Quebec , België, West Afrika) spelen eveneens een belangrijke rol in onze economie”, aldus Aler.

Verder is er het initiatief Ronde Tafel Frans, dat een aantal organisaties verenigt die de kwaliteit van het onderwijs Frans ondersteunen en de positie van het Frans willen versterken. De sectie Frans Levende Talen, het Institut français, het Europees Platform, de Alliance française en het Kenniscentrum Frankrijk werken samen in de RTF.

Sinds maart 2013 organiseert de RTF  een project waarin scholen tweemaal bezocht worden door taalassistenten Frans: le français voyage. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Deel dit artikel