19 april 2024

De Nieuwe Meso verschijnt eenmalig als gedrukte uitgave

NEER | NIEUWS | De vakbladen Meso magazine en Meso focus verschijnen sinds kort in een nieuwe uitgave onder de naam De Nieuwe Meso – kortweg DNM. Ter gelegenheid van de geboorte van het nieuwe tijdschrift verschijnt het eerste nummer eenmalig in drukvorm. Daarna gaat het blad verder als digitale uitgave.

De kenmerkende rode boekjes van voorheen Meso magazine/focus werden uitgegeven door Kluwer, maar die kwam in 2012 tot de conclusie dat deze uitgaven niet meer in haar portefeuille pasten. De beide redacties waren ervan overtuigd dat er nog wel degelijk bestaansrecht was voor een vakblad voor schoolleiders en – bestuurders in po, vo en mbo. En ze gingen op zoek naar een nieuwe uitgever en klopten met succes aan bij Kloosterhof BV in Neer.

Uitgangspunt van de onafhankelijke redactie is om met de artikelen aan te sluiten bij de actualiteit van het dagelijks werk. “Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen en die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen, soms met een relativerende knipoog.” De opzet van de voorgangers magazine en focus is overigens gehandhaafd in DNM.

O.a. de volgende onderwerpen komen in nummer 1 van DNM aan bod:
–    Terug naar de kern – wat heeft het vmbo ons (niet) gebracht
–    Moet het vmbo gered worden?
–    Het vmbo als archeologisch veld
–    Spoorzoeken in de nieuwe examenprogramma’s vmbo
–    Het dagelijks wel en wee in het vmbo
–    Vmbo en passend onderwijs
–    Leiderschap en professionele leergemeenschappen
–    Schoolleider anno 2014
–    Een smalle kijk op onderwijskwaliteit
–    Een overzicht van nieuwe vakliteratuur

De redactie bestaat uit Arie Olthof (hoofdredacteur), Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin, Klaas Pit, Renee van Schoonhoven, Hatger Wassink en Anne Westerhuis. Daarnaast werkt DNM met gastauteurs. redactie@denieuwemeso.nl

> Voor meer informatie ga naar professioneelbegeleiden.nl

Deel dit artikel