19 juni 2024

Xpect Primair betrekt ouders en leerlingen bij onderwijs van de toekomst

TILBURG | NIEUWS | Het bestuur Xpect Primair in Tilburg (20 scholen) laat ouders en leerlingen meedenken over het beleid in de komende jaren. Op woensdag 19 maart kregen 75 ouders en 120 kinderen tijdens een bijzondere sessie in restaurant Etenstijd de kans om hun ideeën, wensen en dromen te ventileren.

Tijdens de bijeenkomst ging het om vragen als: Hoe ziet de school van de toekomst er uit? Staan er nog leerkrachten voor de klas? Leren kinderen nog schrijven? Begint een schooldag nog gewoon ’s morgens om half negen? Het bestuur heeft bij monde van voorzitter Hans van Daelen plechtig beloofd om de uitkomsten van de bijeenkomst te betrekken bij het beleid voor de komende jaren.

De leerlingen schreven een kindermanifest voor de school van morgen waarin gevraagd wordt om meer technologie in het onderwijs. Daarnaast gaven de kinderen aan meer zelf te willen kiezen in wat ze willen leren. Ook willen ze meer leren op andere plekken zoals in de natuur of in een bioscoop of chill-ruimte op school.
De wensen van de ouders varieerden van het meer sturen op talentontwikkeling tot het loslaten van vaste lokalen en werkplekken. Belangrijk vonden ouders ook dat leerkrachten feed back geven, open staan voor ouders en geen kinderen voortrekken. Het toekomstbeeld leidt overigens niet tot een school zonder leerkracht, want de leerlingen gaven te kennen dat ze graag een leerkracht hebben die hen kan helpen.
Onder het motto Kids Crowd mochten kinderen hun zegje doen. Ze hadden ook een eigen persbureau om iedereen op de hoogte te houden van de ideeën en wensen.

“Als de les niet leuk of boeiend is, dan ga je je zitten vervelen. Kinderen moeten daarom de ruimte krijgen om ook zelf na te denken over wat ze willen leren. Wij moet daar de goede dingen mee doen en ervoor zorgen dat we ze beter maken in de dingen waar ze goed in zijn” zegt van Daelen in een persverklaring. “Ik heb hier vandaag veel enthousiasme gezien zowel bij kinderen en ouders als bij leerkrachten. Het is prachtige input die het nieuwe beleid zeker zal verrijken”.
[Bron: persbericht]

> Voor een filmisch verslag zie YouTube

Deel dit artikel