18 april 2024

Honderd zij-instromers tot leraar opgeleid bij KW 1 College

DEN BOSCH | NIEUWS | Meer dan honderd zij-instromers zijn de afgelopen tien jaar op het Koning Willem 1 College (KW1C) in Den Bosch geschoold tot leraar in het middelbaar beroepsonderwijs. In dit traject konden mensen uit het bedrijfsleven of docenten in opleiding zich de pedagogische en didactische aspecten van het docentschap eigen maken.

Deze opleiding Beroepscomponent Leerkracht is een initiatief van de Academie voor Teaching & Learning van het KW1C, in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Met dit traject wil de instelling een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de docenten, zodat de kwaliteit van het (beroeps)onderwijs omhoog gaat. Ook wil men leraren op deze manier interesseren om in het mbo te gaan werken.

Het bereiken van de mijlpaal is onlangs uitvoerig gevierd met een reünie. Bob Koster,  Lector werkplekleren bij de Fontys lerarenopleiding, hield een pakkende inleiding over het leraarschap in het mbo. En Rob Kamphues van het KRO-programma ‘De reünie’ zette een aantal zij-instromers in het spotlicht.
[Bron: persbericht]                                                                                                                                                           

Leerlingen van de horecaopleiding zorgden voor een lekkere hap.

Deel dit artikel