23 mei 2024

Scholen bekommeren zich om autistische leerling – Een repliek

REACTIE | Columnist Gerard Sanberg reageert op de reacties die zijn binnengekomen op zijn column over scholen en hun omgang met leerlingen met autisme. Hier de bijdragen van Wes Holleman en Autismepunt Eindhoven.

Door Gerard Sanberg

 

 

Natuurlijk is er iets  aan de hand: jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum hebben daar last van tijdens hun schoolloopbaan. Het is aan de scholen en de leerlingen en de ouders om daar samen een adequaat antwoord op te vinden. Dat is niet altijd even makkelijk, vandaar dat het uitermate belangrijk is dat dit bij de intake wordt gesignaleerd – dan kan de school in de sfeer van begeleiding extra maatregelen treffen.
Maar:
‘Van niet toelating op grond van het hebben van een autismespectrumstoornis is geen sprake.’ = de tweede zin van het inspectierapport.
En verderop:
‘De inspectie vond bij de vier onderzochte instellingen geen aanwijzingen dat zij jongeren met een autismespectrumstoornis weigeren. De bezochte instellingen voeren een zorgvuldige aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure.’
 
De verdachtmakingen van Willemsen en Henkelman…
‘Scholen weten precies wat ze wel en niet mogen zeggen om zich geen problemen op de hals te halen….  Al zal het door scholen nooit hardop gezegd worden, er worden leerlingen afgewezen op grond van hun autisme’  
… zijn een grove belediging van mijn collega’s die tijdens de intake proberen zo goed mogelijk in te schatten hoe de begeleiding moet gaan worden en vervolgens hun uiterste best doen om alle leerlingen, ook zij die last hebben van een dergelijke stoornis, met een goed resultaat tot de eindstreep te brengen.

De columns van Sanberg over de toelating van jongeren met autisme:

> ROC’s als kanonnenvoer [november 2013]
> Twee keer krom # recht  [mei 2014]

Deel dit artikel