18 april 2024

Nationale conferentie SWPBS 14 en 15 november bij Fontys

EINDHOVEN | NIEUWS | Op 14 en 15 november 2014 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de zesde keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie.

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!
Op 14-11-14 zal de key note en een workshop verzorgd worden door Heather Peshak George (President APBS). Zij zal tevens op 15 november een masterclass verzorgen.
[Bron: persbericht]

Voor meer informatie: SWPBS Conferentie

Deel dit artikel