20 juli 2024

Rechter: Delnooz niet terug als lector Avans Hogeschool

BREDA | NIEUWS | Paul Delnooz, lector onderwijsinnovatie van de Avans Pabo in Breda, keert niet terug op zijn oude werkplek. Dat vloeit voort uit de uitspraak van de kantonrechter deze week, in een zaak die was aangespannen door Avans. De hogeschool had om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Delnooz gevraagd, maar volgens de rechter was dat contract, met instemming van de lector, al in het voorjaar van 2014 beëindigd.

Met andere woorden, Avans had niet naar de rechter hoeven stappen. Omdat de arbeidsoverkomst met Delnooz op 15 september jl. afliep wordt de hogeschool als eiser niet-ontvankelijk verklaard. Toch bereikt Avans als ‘verliezende partij’ wat het wilde. Er komt voor Delnooz geen vervolg op zijn lectoraat en er hoeft geen beëindigingsvergoeding te worden betaald.

De rechter stelt in zijn uitspraak dat Delnooz – die conflict was geraakt met de leiding van de pabo – in februari zelf te kennen heeft gegeven dat hij wegging als lector. Dat werd nog eens bevestigd door het feit dat Delnooz instemde met het communiqué dat zijn werkgever over zijn vertrek heeft opgesteld. Delnooz is ook niet teruggekomen op zijn mededeling de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, aldus de kantonrechter.

Vanuit dit gezichtspunt had Avans, achteraf gezien, het geschil met de lector niet aan de rechter hoeven voor te leggen. Dat de hogeschool dat toch deed had te maken met de veronderstelling dat er wel een vast dienstverband was met Delnooz. Dat zou ontstaan zijn door een opeenvolging van tijdelijke contracten. De rechter heeft dat niet meer beoordeeld omdat, zoals gezegd, de arbeidsovereenkomst met de lector al was beëindigd.

Vanaf 2013 kwamen Delnooz en de leiding van de pabo tegenover elkaar te staan over de toekomst van diens lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool. Avans was zeer positief over de resultaten, maar vond dat de missie van Delnooz na vier jaar was volbracht. De lector wilde juist tot een uitbreiding van het onderzoek komen, door een grotere toepassing van het door Delnooz ontwikkelde Creatieve Actie Model. Daarover waren al afspraken gemaakt met twee grote schoolbesturen in West-Brabant.

> Avans gaf lector Delnooz onbedoeld een vaste aanstelling

> Avans lector Delnooz: In basisonderwijs is grote bereidheid om te veranderen

 

 

Deel dit artikel