20 juli 2024

Mogelijk extra Leo-groep voor hoogbegaafde leerlingen in Deurne

DEURNE | NIEUWS | Op basisschool D’n Heiakker in Deurne komt mogelijk een derde Leo-groep voor hoogbegaafde leerlingen. Op dit moment krijgen veertig van deze kinderen, afkomstig uit de hele regio, vijf dagen in de week dit speciale onderwijs. Maar de belangstelling bij ouders groeit nog steeds. Als er voldoende aanmeldingen komen start de school in september met een derde Leo-groep.

In de Leo-groepen wordt lesgegeven aan de groepen 3 t/m 8. De leerlingen krijgen naast het (compactere) reguliere aanbod een uitdagend programma met onder meer de vakken Engels, Chinees, schaken, science, leren leren, leren leven en creatief denken. Het Leo-onderwijs,  dat indirect verwijst naar het Leonardoconcept voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, is vijf jaar geleden gestart.  Het initiatief is vijf jaar geleden gestart. D’n Heiakker valt onder bestuur Prodas.

Van hoogbegaafde kinderen is lang gedacht dat die vlot door de basisschool gaan, maar dat blijkt lang niet altijd het geval. Vanwege hun bijzondere vermogens komen ze niet aan hun trekken in het gewone onderwijs, en dat leidt tot onder meer onderpresteren, demotivatie en uitval. Het Leo-onderwijs is op hun specifieke behoeften toegesneden. Omdat dit soort onderwijs niet helemaal met de bijdrage van de overheid kan worden bekostigd is er de Oudervereniging Parentes die o.a. financiële steun geeft.

Op 28 januari 2015 is er vanaf 19.30 een informatieavond over de Leo-groepen op Basisschool D’n Heiakker, Patrijs 33 in Deurne. Leerkrachten en én andere ouders geven dan informatie. Er zijn ook nog informatieavonden in Helmond (PABO De Kempel, 3 februari) en Someren (Basisschool De Diamant, 5 maart).

> Voor meer informatie over voltijds hoogbegaafdenonderwijs en over Oudervereniging Parentes, zie www.parentes.nl. Meer informatie over de informatieavonden is verkrijgbaar via Nel Peters, coördinator van de Leo-groepen via n.peters.heiakker@gmail.com of 0493-311018.
[bron: persbericht]

 

 

Deel dit artikel