18 april 2024

Helicon maakt van Boxtel en Den Bosch weer zelfstandige locaties

logo_helicon.jpgDEN BOSCH | NIEUWS | Helicon MBO Den Bosch bestaat uit twee locaties: Boxtel en Den Bosch. Het College van Bestuur van Helicon heeft door de groei in leerlingenaantal besloten om van de twee locaties zelfstandige scholen te maken. Vanaf komend gaan ze verder als Helicon MBO Boxtel en Helicon MBO Den Bosch.

In een persverklaring van Helicon zegt directeur Stan Vloet: “Vanaf mijn start als directeur van Helicon MBO Den Bosch is het motto steeds geweest: ‘kwaliteit boven kwantiteit’. En misschien juist door die focus op kwaliteit, volgde ook kwantiteit. In de afgelopen vijf jaar is ons totale leerlingenaantal flink gestegen. Toen ik bijna vijf jaar geleden als directeur begon, stond locatie Boxtel te koop. Al snel bleek dat we de locatie hard nodig hadden voor het groeiende leerlingenaantal.”

Het College van Bestuur nam dit besluit vanwege de groeiende leerlingenaantallen, maar ook omdat beide scholen steeds duidelijker een eigen profiel kregen, met een heel eigen sfeer en aanbod van opleidingen. Boxtel is dé agro-technische school van Helicon. Leerlingen geïnteresseerd in dier, design, voeding of milieu kiezen voor Den Bosch. Alle klassen van de opleiding Veehouderij, nu nog thuis in Den Bosch, gaan vanaf schooljaar 2016-2017 naar Boxtel.

Bij Helicon heeft iedere school een eigen directeur en managementteam als leiding. Directeur Stan Vloet gaat naar Helicon MBO Boxtel. Op korte termijn start de werving van een nieuwe directeur voor Helicon MBO Den Bosch. Overigens betekent de splitsing een terugkeer naar de oude situatie, toen beide scholen ook – onder een groot bestuur – zelfstandige locaties waren.

Helicon is vijftien jaar geleden ontstaan uit een samenvoeging van het agrarisch onderwijs (vmbo en mbo) in Oost-Brabant en Gelderland. Er zijn dertien vestigingen.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel