16 april 2024

Vakantiegroep Tilburg?

Beroep: onderwijs | Aflevering 6.18

COLUMN | Ik heb het voor alle zekerheid gecheckt, maar jawel, het klopt: ik werk bij Onderwijsgroep Tilburg, niet bij Vakantiegroep Tilburg. En meer specifiek bij het Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg, niet bij het Regionaal Vakantie Centrum Tilburg. Het is dus wel logisch dat de onderwijsplanning eerst komt en dat de vakantieplanning daaruit wordt afgeleid – en niet andersom, dat we tussen de vakanties door nog wat lesgeven of zo.

Enfin, dat vindt het College van Bestuur ook, maar toch is er nu een meningsverschil – en dat is zacht uitgedrukt. Het zou weleens tot een rechtszaak kunnen komen over de vakantieregeling en dat zelfs op meerdere plaatsen in het land. ROC Amsterdam ROC Flevoland, Gilde Opleidingen: her en der in  mbo-land lopen OR’en naar de rechter, zwaaiend met het Deltion-arrest.

Het wat? Het Deltion-arrest! Dat is een uitspraak van de rechter over de vakantieregeling in Zwolle (waar Deltion zit) die zegt, dat het CvB moet luisteren naar de OR, als het over de vakantie gaat. Maar u begrijpt dat dat er niet zo duidelijk staat als ik het hier opschrijf, want als advocaten en rechters begrijpelijke taal schrijven, dan snappen wij ook zonder hen hoe het in elkaar zit en dat willen ze natuurlijk voorkomen want dan zitten ze zonder werk.

Hoe gaat het nu verder? Nou, mogelijk gaat de OR van Onderwijsgroep Tilburg ook naar de rechter, zwaaiend met dat Deltion-arrest en met de vraag of het College van Bestuur ons terecht heeft overgeslagen bij het vaststellen van de onderwijsplanning. En of ze dat alsnog moeten rechtzetten. Daarmee is de vakantieregeling zoals die nu in school circuleert, enigszins onzeker geworden – en dat schept verwarring op school. Niet bij de studenten want die zijn zalig onwetend, maar bij de collega’s.

En de collega’s, die blijken verdeeld. Dat is wel verrassend. Sommigen slaan met de vuist op tafel: afblijven van mijn vakantieregeling, CvB! En maar liefst drie mensen reageerden op de berichtgeving van de OR hierover. Drie! Dat is nog nooit gebeurd! En alle drie, unisono: dit sop is zo veel kool niet waard. Al die stampij en onzekerheid over de plek van een lullige twee dagen, ergens in dat hele jaar – het gaat namelijk niet over het aantal vrije dagen, maar over de rangschikking ervan in het schooljaar.

En de OR? Die is, zoals het hoort, een afspiegeling van de werkvloer: ook verdeeld dus. Schrijver dezes hoort bij de school van het sop en de kool: hebben we niets beters te doen? Focus op Vakmanschap goed neerzetten bijvoorbeeld? – Of moeten we dat voortaan lezen als Focus op Vak(antie)manschap?

> Vorige aflevering Sexting toen (en nu)

Deel dit artikel