20 april 2024

Gevolgen krimp in Brabant: ‘Saneren, samenvoegen, sluiten’

Het aantal geboorten in Brabant daalt gestaag.

TILBURG | NIEUWS | Het voortgezet onderwijs in Brabant moet rekening houden met de ingrijpende gevolgen van de afname van het aantal jongeren. Dat heeft Leo Niessen, onderwijsdeskundige van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, gezegd in een interview met Omroep Brabant.

Harde maatregelen zijn onvermijdelijk, aldus Niessen. “Saneren, samenvoegen, sluiten – dat zijn de enige oplossingen. En dat gaat altijd van au: ouders voelen zich overvallen en worden boos.”

Niessen baseert zich daarbij op zijn ervaringen als lid van het college van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad in Limburg, een provincie die al eerder de gevolgen van krimp en vergrijzing van de bevolking heeft ondervonden.

Forse afname

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Brabant daalt in tien jaar tijd van afgerond 147.000 naar 128.000, heeft Omroep Brabant berekend. De dalingen doen zich vooral in het westelijke en oostelijke deel van de provincie voor.

Als voorbeeld haalt Omroep Brabant het Gertrudiscollege in Roosendaal aan. De school had in 2008 ruim 1500 leerlingen, nu nog ongeveer 1350,  zegt algemeen directeur Marijke van der Meer. Het Gertrudis is een school voor mavo/havo/atheneum/gymnasium en is aangesloten bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Tegen Omroep Brabant zegt Van der Meer dat de daling verwacht is. “Want het basisonderwijs is ons voorgegaan met de leerlingendaling.” Er wordt rekening mee gehouden dat er pas sprake is van een stabilisatie van het leerlingenaantal op driekwart van het huidige aantal vo-scholieren in Roosendaal.

Ga hier naar het artikel van Omroep Brabant

Zie ook fusie in Eindhoven [archief]

Deel dit artikel