23 mei 2024

De Rooi Pannen schrapt onderwijskosten voor alle leerlingen

TILBURG | NIEUWS | Scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo/mbo) schrapt de kosten voor een beroepsopleiding. Dat levert voor de ouders van de leerlingen een besparing op van honderden euro’s.  De school wil op de manier gelijke kansen creëren voor al haar leerlingen, ongeacht hun financiële thuissituatie.

Concreet betekent de nieuwe regeling dat De Rooi Pannen onder meer de boeken en overige leermiddelen, de ouderbijdrage en de kosten voor excursies, etc. voortaan voor eigen rekening neemt. Deze regeling geldt ten volle met ingang van het volgend schooljaar 2018-2019. De leerlingen van dit jaar betalen alleen nog de boeken, omdat de afdelingen tijd nodig hebben voor het opzetten van een boekenfonds. De overige kosten zijn voor deze leerlingen al wel weggelaten, aldus de school in een bericht op haar website.

De Rooi Pannen is een vmbo/mbo-school met locaties in Breda, Tilburg en Eindhoven. In Breda worden alleen mbo-opleidingen aangeboden. Het mbo bestaat uit de richtingen vormgeving, horeca, handel, toerisme/recreatie, marketing/evenementen. Sinds haar start in 1967 als detailhandelsschool is De Rooi Pannen gestaag gegroeid van enkele honderden leerlingen naar een piek van 8633 leerlingen in 2015. Het jaar daarop was er sprake van een lichte daling, maar de komende jaren verwacht De Rooi Pannen weer een stijging.

Financieel gezond

De maatregel om de onderwijskosten te schrappen kan de school zich financieel goed permitteren. Dat is volgens de directie te danken aan een jarenlang gezond financieel beleid en een constante leerlingengroei. Dat heeft geresulteerd hebben in een gezonde personeelsopbouw met lage personeelskosten en het feit dat alle panden zijn afbetaald. ‘Dus is De Rooi Pannen als het ware een huishouden zonder hypotheek’.

Leerlingen van De Rooi Pannen tijdens de manifestatie Breda Onderwijsstad in 2012.

Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat de school een positief resultaat had van bijna 10 miljoen euro. De maatregel om de kosten voor de ouders te verlagen betekent voor de school een jaarlijkse uitgave van 2,5 à 3 miljoen, aldus collegevoorzitter Tiny Pheninckx tegenover Omroep Brabant. Pheninckx is persoonlijk begaan met kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Hij is voorzitter van de Stichting Leergeld Tilburg, een organisatie die zich voor deze groep kinderen inzet.

Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid verandert niet, aldus de school. ‘We blijven eisen stellen aan de motivatie en geschiktheid van onze leerlingen voor het toekomstige beroep en voor het onderwijs zoals we dat aanbieden. Het intakegesprek blijft een cruciale rol spelen en gaat voornamelijk over de motivatie en geschiktheid voor het toekomstige beroep en de mate waarin de leerling in de onderwijskundige aanpak van De Rooi Pannen past. Op deze manier blijft onze school ernaar streven om de juiste leerling op de juiste plek te krijgen’.

De kosten van zaken die eigendom worden van de leerling, zoals kleding, zijn van de regeling uitgezonderd. Daarnaast moeten de leerlingen les- of cursusgeld aan het Ministerie van Onderwijs, betalen Maar de kosten die rechtstreeks aan De Rooi Pannen betaald werden, worden nu dus geschrapt.

[bron: persbericht]

> De Rooi Pannen

> Onder RTL Nieuws naar ouderbijdrage 

>Tilburgse studenten: schoolkosten mbo moeten duidelijker  [2012]

> Stichting Leergeld Tilburg

 

Deel dit artikel