24 april 2024

Faillissement onderwijsadvies KPC Groep is er een in een lange reeks, doorstart lijkt mogelijk

Na 70 jaar valt het doek voor KPC

UPDATE:  KPC Groep is op 8 mei officieel overgenomen door Louwsma Bedrijven Groep (LB Groep). Daarmee is de doorstart een feit. De overname heeft betrekking op alle activiteiten en proposities van KPC Groep, waaronder SVA. KPC Groep blijft gehuisvest in ’s-Hertogenbosch.

KPC Groep is als zelfstandige entiteit ondergebracht bij de divisie Training en Advies van LB Groep. De focus van LB Groep ligt op het leren en ontwikkelen van mensen.  Meer bij KPC 

 

DEN BOSCH | NIEUWS | De rechtbank Oost-Brabant heeft het bekende onderwijsadviesbureau KPC Groep failliet verklaard. Er waren de laatste jaren al signalen dat het minder goed ging, maar dat nu het doek valt is toch vrij onverwacht.

Op de website wordt gemeld dat de vooruitzichten op een doorstart zeer gunstig zijn. ‘Dit betekent dat de activiteiten en opdrachten voorlopig worden voortgezet met de verwachting een definitieve oplossing te bewerkstelligen’.

Het is niet het eerste onderwijsadviesbureau dat het loodje legt. In Brabant gingen de afgelopen jaren al Giralis in Noordoost-Brabant, Edux in West-Brabant en Fontys Fydes in Midden- en Zuidoost-Brabant ten onder. De neergang van de sector is gelegen in de fundamentele koerswijziging van de overheid die al is ingezet in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De onderwijsadviesbureaus werden decennialang gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs. De scholen waren gedwongen om de diensten af te nemen bij een van de adviesbureaus. De wet Vraagfinanciering maakte daar in 2006 een eind aan. De subsidie gingen niet meer naar de adviesorganisaties, maar naar de scholen die het vrij konden besteden.

Marktwerking

Deze marktwerking vereiste een complete omslag in de bedrijfsvoering, er moest voortaan geconcurreerd worden om opdrachten binnen te halen. In de loop der jaren vielen her en der adviesbureaus om, maar KPC Groep leek zich lange tijd te kunnen handhaven.

De laatste jaren raakte de exploitatie in de rode cijfers. Volgens de jaarstukken maakte Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum in 2014 een verlies van afgerond 2,5 miljoen euro, in 2015 1,7 miljoen euro en in 2016 1,1 miljoen euro. In dat jaar heeft de accountant geen oordeel willen geven over de stukken. De bruto-omzet daalde in die jaren van afgerond 6,4 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro.

Het aantal personeelsleden daalde van 84 naar 60. Het verslag over 2017 is nog niet gepubliceerd. Dit jaar waren er nog 35 adviseurs in dienst, ooit waren er dat ongeveer 160. Het karakteristieke gebouw aan de Kooikersweg, dat nog maar voor een deel door KPC werd gebruikt, is inmiddels te huur gezet.

Presentatie over het Tienercollege in Gorkum – de doorlopende leerlijn van 10 tot 14 jaar – in 2013.

Tienerschool

KPC was jarenlang een bekende naam in onderwijsland. De organisatie richtte zich onder meer op toepassingen van ICT, management in het onderwijs, omgaan met krimp, professionalisering, coaching, sociale veiligheid, integrale kindcentra, beroepsonderwijs, enz. Een bijzonder project van KPC was het ondersteunen van scholen die een onderwijsvoorziening wilden opzetten voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, ook wel de ‘puberschool’ of ‘tienercollege’ genoemd.

KPC Groep is een van oorsprong katholieke organisatie die in het hele land scholen adviseerde en begeleidde. KPC, opgericht in 1948, stond vroeger voor Katholiek Pedagogisch Centrum. Vanaf haar oprichting heeft deze organisatie zich ingezet voor innovatie van het onderwijs. In de jaren vijftig al stonden thema’s op de agenda die nog actueel zijn, zoals individualisering, zelfwerkzaamheid en burgerschapsvorming.

Interview met directeur Carel van den Heuvel bij afscheid van KPC Groep in 2005

 

 

Deel dit artikel