23 mei 2024

Tilburgse universiteit wil eerste zijn met rookvrije campus in Nederland

Op de campus van de Tilburgse universiteit hangen maar enkele bordjes waar expliciet gewezen wordt op een (beperkt) rookverbod in de openlucht.

TILBURG | NIEUWS | De Universiteit van Tilburg streeft er naar als eerste wetenschappelijke onderwijsinstelling de campus rookvrij te maken. Dat is echter nog een hele toer, onder meer omdat de campus ook toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars die geen band hebben met de universiteit.

Prof. Jantine Schuit, decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, zei dit vandaag tijdens een symposium over rookvrije schoolterreinen. In 2020 wordt de nieuwe Tabakswetgeving van kracht die scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo verplicht om ook op het schoolterrein een rookverbod te handhaven. Die verplichting geldt nu alleen binnen het gebouw. Voor hogescholen en universiteiten is vooralsnog in die wet geen verplichting van een rookvrije campus voorzien.

Het college van bestuur staat sympathiek tegenover het idee van een rookverbod maar wil dat nog niet campusbreed invoeren, aldus prof. Schuit. Het college verwacht dat het moeilijk is om de medewerking te krijgen van de universiteitsraad waarin studenten en medewerkers vertegenwoordigd zijn.

Bij de toegang van de bibliotheek van de universiteit is een overdekt rookhok met bank ingericht. Volgens anti-rookdeskundigen moet je het rokers juist zo ongemakkelijk mogelijk maken, dus geen afdak of zitplaats op rookplekken.

Ook is de handhaving van een verbod een hele klus. Het universiteitsterrein is uitgestrekt en er loopt bijvoorbeeld een publieke doorgangsroute over het terrein. En er zijn studenten en medewerkers die vinden dat de universiteit zich niet moet bemoeien met hun leefstijl.

Het is volgens prof. Schuit van belang om ook op de campus het roken te ontmoedigen. Studenten die als scholier niet gerookt hebben, blijken dat in de nieuwe omgeving soms alsnog te gaan doen. Dat doet het effect van de anti-rookcampagnes op de middelbare school teniet. De Tilburgse universiteit gaat bij wijze van proef wel acht locaties inrichten op de campus waar studenten en personeel naar verwezen worden als ze een peuk op willen steken.

Proefschrift: rookvrije schoolpleinen bereik je alleen door strikte handhaving

Deel dit artikel