23 mei 2024

Vrijdag de 13e: opnieuw staking primair onderwijs

Manifestie op Stadhuisplein in Eindhoven

Manifestatie in Tilburg op 12 december vorig jaar.

Opnieuw leggen de leerkrachten in het basisonderwijs in Brabant het werk neer uit protest tegen de te lage salarissen. De partijen die betrokken zijn bij PO-front roepen hun achterban op vrijdag de 13ete gaan staken. De vorige stakingsactie in Brabant was op 12 december vorig jaar.

In Eindhoven is er ’s ochtends om 10.00 uur op het Stadhuisplein een manifestatie om de staking kracht bij te zetten. Ook zijn er enkele locaties waar stakers zich kunnen registreren en collega’s ontmoeten: KBS Petrus en Paulusschool (Breda), Jan Ligthartschool Huibeven, (Tilburg), Basisschool Het Rondeel (Den Bosch).

Sinds de vorige acties zijn er op de achtergrond gesprekken geweest tussen het kabinet en de partijen uit het onderwijsveld, maar dat heeft nog niet tot een bevredigende oplossing geleid. Vandaar dat de leerkrachten nu de druk verder opvoeren.

Het doel van de staking formuleren de partijen aldus:
‘Wij willen dat het kabinet snel een betekenisvolle eerste stap zet door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van de werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen euro nodig.’

In PO-front zijn verenigd werknemers én werkgevers, plus actiegroep PO in Actie: Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Overheid, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), AVS en werkgeversorganisatie PO-raad.

Lees meer over de vorige stakingsdag
Interview met leraar van het jaar over staking

Lees meer op de website van het PO-front.

Deel dit artikel