19 juni 2024

Bestuur Xpect Primair geeft meesters vier weken ‘geboorteverlof’ 

TILBURG | NIEUWS | Het schoolbestuur Xpect Primair in Tilburg geeft mannelijke leerkrachten die vader van een kind zijn geworden vier weken ‘geboorteverlof’. Dat is met behoud van salaris. De regeling is ook van toepassing in situaties van lesbische paren, waarbij de ene partner de rol van ouder/verzorger op zich neemt.

Volgens het bestuur is uitbreiding van het verlof in het belang van het kind en het welzijn van de ouders/verzorgers. Op dit moment zijn de mogelijkheden om te zorgen voor je pasgeboren kind beperkt. Waar de moeder na de geboorte ten minste twaalf weken betaald verlof krijgt, moet haar partner het doen met twee dagen.

Al langer bestaat de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen, maar dat is voor een groot gedeelte onbetaald verlof. Dit is vaak een drempel om verlof op te nemen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Xpect Primair heeft tijdens haar vergadering van 16 januari met het nieuwe beleid  ingestemd. Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof in Nederland uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof. Xpect Prima loopt hierop vooruit en gaat nog een stapje verder.

“We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van beide ouders kort na de geboorte een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de band met hun kind. Een grotere betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding bevordert de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Onderzoek toont verder aan dat ouders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk gezonder zijn”, aldus het bestuur in een persverklaring.

Xpect Primair is het grootste schoolbestuur van Tilburg met twintig scholen en ruim 6500 leerlingen.

 

[Bron: persbericht]

Deel dit artikel