24 juni 2024

Leraar van het Jaar Tjeerd van den Elsen: probleem lerarentekort niet onderschatten

#POinActie

Tjeerd van den Elsen, Leraar van het Jaar, spreekt zijn collega’s toe tijdens de protestbijeenkomst op het Koningsplein in Tilburg op 12 december.

TILBURG | NIEUWS | #POinActie moet druk blijven zetten om de eisen van de leerkrachten in het primair onderwijs ingewilligd te krijgen. Of dat met een nieuwe stakingsdag moet, dat is aan de leerkrachten zelf. Dat is de boodschap van Tjeerd van den Elsen, die eerder is uitverkozen tot Leraar van het Jaar. Actie is nodig omdat het probleem van het groeiende lerarentekort niet onderschat mag worden.

“Maar we moeten ook het gesprek blijven aangaan, en niet zeggen, we gooien de deur dicht”. Van den Elsen is als leerkracht werkzaam op basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Hij vindt dat de eisen van de leerkrachten in het primair onderwijs gerechtvaardigd zijn. “We zullen meer jonge mensen moeten interesseren voor het vak van leraar. En om dat te bereiken zal het salaris omhoog moeten. Het beginsalaris is nog wel te vergelijken met andere functies op hbo-niveau, maar de doorgroei daarna niet.” En ook moet er wat geddaan worden aan de werkdruk.

Het was nu en dan ook een vrolijke boel.

Een probleem bij de opleiding van leerkrachten is dat er niet alleen tijdens de studie al veel studenten afhaken, maar ook later als ze hun diploma hebben gehaald. Van den Elsen zegt dat er voor de scholen in Tilburg een aanpak is ontwikkeld om studenten tijdens hun stage goed voor te bereiden op de latere beroepspraktijk. “Een stagiair zomaar in het diepe gooien is er niet meer bij”.  Deze aanpak (in de vorm van een traineeship) werpt volgens Van den Elsen vruchten af en krijgt landelijk navolging.

Hij vindt dat dat nauwelijks is te overschatten hoe groot het probleem is dat op het primair onderwijs afkomt: de komende jaren zijn er duizenden vacatures die niet opgevuld kunnen worden omdat er geen kandidaten zijn. De Leraar van het Jaar maakt zich daar grote zorgen over, en dat zou ook de politiek moeten doen. “Als er geen oplossing komt dan zullen er klassen naar huis gestuurd moeten worden”.

Ouders steunen actie

Van den Elsen gelooft niet dat ouders zich massaal tegen verdere acties keren omdat ze opvang voor hun kinderen moeten regelen. “Op onze school hoor ik veel begrip van de ouders. Dat er tweespalt ontstaat is een beeld dat vooral de media naar voren brengen.”

Tijdens de actie op het Koningsplein werden er groene tompoezen uitgedeeld met de hashtag #ikstaak

Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) komt op bezoek bij de Vijf Hoeven om zich op de hoogte te stellen van de dagelijkse onderwijspraktijk. Het bezoek is een uitvloeisel van de verkiezing tot Leraar van het Jaar. Wanneer de minister naar Tilburg komt is nog niet bekend.

Van den Elsen vormt met andere (oud-) Leraren van het Jaar de zogeheten LerarenKamer, die kan de minister gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarnaast neemt de LerarenKamer initiatieven die positief zijn voor het vak van leraar. Het docententekort is dit jaar het speerpunt van de LerarenKamer.

 

Voorzichtig optimisme bij de pabo’s Brabant over instroom nieuwe studenten

LerarenKamer 

Deel dit artikel