16 april 2024

De Rooi Pannen meldt gemaakte fouten bij inspectie

EINDHOVEN | NIEUWS | Het college van bestuur van De Rooi Pannen heeft bij de Onderwijsinspectie gemeld dat er fouten zijn gemaakt in de procedure om de bekostiging te verantwoorden. Het gaat om de mbo-opleiding Horeca in Eindhoven. Dat meldt het Eindhovens Dagblad van 8 augustus 2018.

De kwestie heeft ertoe geleid dat de instelling het dienstverband met beide directeuren heeft beëindigd. Volgens de werkgever zouden de fouten ertoe kunnen leiden dat de financiering door de overheid in gevaar zou kunnen komen. Instellingen in het mbo moeten twee keer per jaar op een vaste datum van elke leerling een handtekening vragen, zodat de overheid kan zien dat deze leerling daadwerkelijk de opleiding volgt.

In dit geval hadden de directeuren zich niet gehouden aan de vaste datum en waren ze al eerder handtekeningen gaan verzamelen. Volgens de berichtgeving in het ED deden ze dat omdat leerlingen soms op stage zijn en het dan lastiger is om die handtekening te verkrijgen.

Voor het college van bestuur is de afwijking van de geldende procedures echter onaanvaardbaar gezien de mogelijke financiële gevolgen voor De Rooi Pannen. In de krant zegt een van de twee directeuren dat hij zich verzet tegen het ontslag, omdat hij noch betrokken noch verantwoordelijk is voor de fouten.
De Rooi Pannen verzorgt zowel mbo als voortgezet onderwijs op locaties in Breda, Eindhoven en Tilburg.

Meer bij het Eindhovens Dagblad

 

 

Deel dit artikel