24 april 2024

TU/e benoemt vrouw in college van bestuur

Nicole Ummelen en Robert-Jan Smits

EINDHOVEN | NIEUWS | Nicole van Ummelen treedt op 1 januari toe tot het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze is op dit moment nog secretaris van de universiteit. Ook Robert-Jan Smits gaat deel uitmaken van het bestuur, hij volgt voorzitter Jan Mengelers op. Frank Baaijens blijft aan als rector magnificus.

Met de benoeming van Ummelen voldoet de universiteit aan de eis van de overheid dat organisaties in hun top meer vrouwen opnemen. Volgens de Monitor Talent naar de Top uit 2017 heeft TU/e nog een lange weg te gaan wat betreft de aanstelling van vrouwelijk wetenschappelijk personeel. Dat percentage bedraagt nu ongeveer 18 procent. Bij het ondersteunend en beherend personeel is dat percentage ongeveer 40. Het landelijk streven is 30 procent.

Als secretaris was Ummelen (1968) afgelopen jaren actief betrokken bij het opstellen van het lange termijnbeleid. Voordat ze zes jaar geleden aan de TU/e begon, werkte ze voor andere universiteiten.

Ze is gepromoveerd in Technische Communicatie aan de TU Twente. Ummelen volgt vice-voorzitter Jo van Ham op die met pensioen gaat. Ummelen voltooide in 1991 haar doctoraalscriptie aan de universiteit van Tilburg. Tussen 2000 en 2005 was ze daar werkzaam als universitair docent en onderwijsdirecteur.

Nieuwe voorzitter

De huidige collegevoorzitter Jan Mengelers gaat medio 2019 met pensioen. De opvolging door Robert-Jan Smits (1958) is voorzien in het voorjaar maar dat is afhankelijk van een besluit van de Europese Commissie. Smits is voormalig Directeur Generaal Research en Innovatie van de Europese Commissie. In die functie was hij het afgelopen decennium architect van het grootschalige innovatieprogramma Horizon 2020.

Hij was verantwoordelijk voor de opzet, de introductie en de uitvoering van het € 80 miljard omvattende subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Ook heeft hij de aanloop naar het toekomstige innovatieprogramma, Horizon Europe (€ 100 miljard), gestalte gegeven.
Momenteel is hij Special Envoy Open Science bij de EU en heeft hij onlangs het concrete beleidsvoorstel gelanceerd dat ervoor moet zorgen dat in 2020 alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties ook publiek beschikbaar zijn (open access).

Smits ontving vorig jaar de Academiepenning van de KNAW voor zijn bijzondere inzet voor de Nederlandse wetenschap.

 

 

Deel dit artikel