15 juli 2024

Avansvoorzitter Rüpp hekelt ook sancties langstudeerders

TILBURG | NIEUWS | Paul Rüpp, voorzitter van de raad van bestuur van Avans Hogeschool, sluit zich aan bij de kritiek van zijn collega-bestuurders in het hoger onderwijs wat betreft de sancties vanwege studenten die te lang studeren.

“Een hoogst ongelukkige en onterechte maatregel van het kabinet, die haaks staat op de noodzaak om het levenlang leren juist te stimuleren om zoveel mogelijk jongeren hoog op te leiden”, reageerde de bestuurder gistermiddag na afloop van de uitreiking van de scriptieprijs desgevraagd tegenover Onderwijs Brabant. Eerder al haalde zijn collega Van Oorschot van de Universiteit van Tilburg fel uit naar het kabinetsplan.

‘Perverse maatregel’
Het kabinet wil met ingang van het komend studiejaar dat studenten die te lang over hun studie doen (de nominale studieduur plus een jaar) 3000 euro collegegeld extra eisen. De hogescholen en universiteiten krijgen in dat geval een sanctie van 3000 euro. De instellingen zijn daar woedend over omdat dat neer komt op een boete, ze krijgen dan namelijk al geen bekostiging meer van het rijk.

“Dit is wat je noemt een perverse maatregel”, aldus Rüpp.  Maar de kans is klein dat de maatregel van tafel gaat. Afgelopen maandag heeft staatssecretaris Zijlstra (hoger onderwijs, VVD) in de Kamer nog eens duidelijk gemaakt vast te houden aan zijn voornemen. Hij wil alleen kijken of er een versoepeling mogelijk is voor studenten die buiten hun schuld te lang over hun studie doen en naar studenten die een bètatechniekstudie doen omdat die zwaarder is dan de meeste andere studies.
Paul Rüpp, voorzitter raad van bestuur Avans Hogeschool

Gebrek aan discipline
Avansvoorzitter Rüpp heeft er op zich geen moeite mee dat studenten die een gebrek aan studiediscipline aan de dag leggen, in de portemonnee te raken. Maar hij pleit er tegelijkertijd voor dat studenten voldoende tijd krijgen om aan Bildung te doen, om zich te kunnen ontplooien in (bestuurlijke) nevenfuncties of om zo nodig ruime ervaring op te doen op een (buitenlandse) stage. En studenten moeten niet in de knel komen met hun studietijd als ze van opleiding willen switchen. “Niet elke student zit meteen op de goede plek, ik weet dat eigen ervaring.”

Rüpp wijst ook op ongunstige neveneffecten. “Stel dat een student die elders al drie jaar gestudeerd heeft zich bij onze instelling meldt. Je weet dat je dan een groot financieel risico loopt dat die student niet op tijd klaar is. Wij mogen echter niet selecteren aan de poort, maar je zou zo iemand het liefst buiten de deur houden.”
 

Deel dit artikel